U bent hier

Video

Agenda

Vraag om uitleg over de overgangsregeling bij de onroerende voorheffing
Vraag om uitleg over de aanslagbiljetten van de planbatenheffing
Vraag om uitleg over de ontwikkeling van een schattingstool voor venale waarden door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)
van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2019 van de Vlaamse Gemeenschap
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Meerjarenraming 2019-2024
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2019
Beleidsbrief Financiën en Begroting 2018-2019
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
van de Vlaamse Regering
1716 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.