U bent hier

In de kijker

Onderwijsdoelen eerste graad secundair onderwijs

Eindtermen omschrijven wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Het kaderdecreet van 17 januari 2018 bepaalde dat eindtermen worden ontwikkeld met het oog op zestien sleutelcompetenties. Het leerplan maakt daarna de verbinding met de vakken. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs vast te leggen. Drie sleutelwoorden staan centraal: versterken, verdiepen en verkennen. Alle eindtermen zijn te bereiken op populatieniveau, de eindtermen basisgeletterdheid (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) moet elke leerling individueel bereiken en specifiek voor Nederlands zijn er nog uitbreidingsdoelen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1752 (2018-2019) nr. 2
1694 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
1752 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.