U bent hier

In de kijker

Onderwijsdoelen eerste graad secundair onderwijs

Eindtermen omschrijven wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Het kaderdecreet van 17 januari 2018 bepaalde dat eindtermen worden ontwikkeld met het oog op zestien sleutelcompetenties. Het leerplan maakt daarna de verbinding met de vakken. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs vast te leggen. Drie sleutelwoorden staan centraal: versterken, verdiepen en verkennen. Alle eindtermen zijn te bereiken op populatieniveau, de eindtermen basisgeletterdheid (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) moet elke leerling individueel bereiken en specifiek voor Nederlands zijn er nog uitbreidingsdoelen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1752 (2018-2019) nr. 2
1694 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
1752 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Koen Daniëls, Jos De Meyer, Caroline Gennez en Franc Bogovic
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Kathleen Krekels, Kris Van Dijck, Koen Daniëls, Vera Celis, Ingeborg De Meulemeester en Paul Cordy
1694 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Jo De Ro
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.