U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Op 1 november ging het Smart Agrihubs-project van de Europese Unie van start. De EU trekt twintig miljoen euro uit om een brede digitale transformatie van de Europese landbouw- en voedingssector mogelijk te maken. Smart Agrihubs wil daarom zo’n 140 digitale innovatiehubs en 2000 competentiecenters over heel Europa verbinden om de landbouw een digitaal zetje te geven. Het project zal daarvoor in eerste instantie voortbouwen op bestaande projecten en ecosystemen als Internet of Food and Farm. Het consortium bestaat uit een uitgebreid netwerk van startups, midden- en kleinbedrijven, dienstverleners, technologie-experts en eindgebruikers. Alle digitale innovatiehubs zijn afgestemd op 9 regionale clusters onder leiding van organisaties die nauw verbonden zijn met nationale of regionale digitaliseringsinitiatieven en fondsen. Deze aanpak wordt ondersteund door 28 innovatie-experimenten waarin ideeën, concepten en prototypen verder worden ontwikkeld en op de markt geïntroduceerd.

Vlaanderen zet sterk in op innovatie en clusterwerking. We hebben bijvoorbeeld ‘Flanders’ FOOD’, de speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie en ‘Smart Digital Farming’, het innovatieve bedrijfsnetwerk voor slimme precisielandbouw en -veeteelt.

Minister, is Vlaanderen actief betrokken bij het Smart Agrihubs-project van de Europese Unie? Zo ja, via welke organisatie of organisaties en projecten?

Wat kan deze innovatiehub betekenen voor Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Collega Maes, ik kan u bevestigen dat wij inderdaad direct betrokken zijn bij het project. We spelen zowel inhoudelijk als financieel een belangrijke rol.

Het is een omvangrijk project met meer dan honderd partners in de EU. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) is de vierde grootste partner in dit project. Het ILVO treedt bovendien op als coördinator voor de regionale cluster Noordwest-Europa. Daarnaast is ons innovatief bedrijfsnetwerk ‘Smart Digital Farming’ ook betrokken en dan wel als ‘Flagship Innovation Experiment Coordinator’ voor België, waardoor ook de link wordt gelegd naar onze Vlaamse bedrijven. Voor de uitvoering van deze taken ontvangen we 482.000 euro steun van het project.

Vanuit het ILVO wordt voor dit project ook direct een link gelegd met Flanders’ FOOD, met het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) en met ‘Flanders Make’. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat die links met de andere strategische onderzoekscentra of speerpuntclusters en dergelijke gelegd worden.

Smart AgriHubs is een belangrijke accelerator voor de evolutie van Industry 4.0 in de agrifoodsector in Vlaanderen. Men wil digitalisering van de landbouwbedrijven versnellen en zorgen voor een bredere uitrol van technologieën die nu al door een kleine groep koplopers worden ingezet. Als u zich mijn plan rond artificiële intelligentie herinnert: diezelfde filosofie vind je hier terug. Dat gebeurt via de digitale innovatiehubs die inspelen op drie domeinen: de ontwikkeling van een ecosysteem, de ontwikkeling van technologie en de ondersteuning van ondernemerschap.

Ik denk dat de tandem die bij ons de lead voert, het ILVO en Smart Digital Farming – en bij uitbreiding de hele Vlaamse landbouw- en voedingssector –, hier kan genieten van Europese ondersteuning om zich in dit Europese netwerk te nestelen. We krijgen dan nog ondersteuning om digitalisering dichter bij de landbouwer te brengen. Het is dus een project waaruit wij de nodige voordelen kunnen puren, zowel financieel als zeker ook kennismatig.

De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Dank u wel voor het uitgebreide en positieve antwoord. Ik denk dat het inderdaad een zeer goede zaak is dat we daar op alle mogelijke verschillende manieren bij betrokken zijn. 

Ik heb nog een kleine bijkomende vraag. Is hiervoor een vaste manier van opvolging voorzien? Want als er zoveel partners zijn, lijkt het mij niet altijd even evident om iedereen op dezelfde lijn te houden.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik denk dat het ILVO het geheel de facto zal opvolgen. Het ILVO is ook ‘het secretariaat’ of ‘de coördinator’ in de cluster. Het zit in het bedrijvennetwerk en is zelf ook specialist. Ik denk dus dat het ILVO het overzicht op het geheel zal behouden.

De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Ik heb hier verder niets meer aan toe te voegen. Dat ziet er zeer goed uit.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.