U bent hier

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Op 20 november besliste het Europees Comité voor de Werkgelegenheid in het Europees Parlement dat werknemers uit andere lidstaten al na één dag in België te hebben gewerkt aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Momenteel moeten ze minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest om daar recht op te hebben.

Niettemin slaagde een meerderheid van de leden in die commissie erin zich achter dat idee te scharen. In België is de situatie anders dan in de andere landen. Wij zijn het enige land waren die uitkering compleet onbeperkt is in de tijd. Er zijn trouwens al mensen die met pensioen zijn gegaan met een werkloosheidsuitkering. Dat is toch iets waarover we ons zorgen moeten maken. Over de richtlijn moet nog worden onderhandeld met de andere lidstaten. 

Minister, welke impact zou deze beslissing hebben op het controle- en sanctioneringsbeleid van de VDAB?

– Jos Lantmeeters treedt als voorzitter op.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

De werkloosheidsuitkering na één dag krijgen, kan alleen maar als je voldoet aan andere voorwaarden. Je moet al in je eigen land of in een ander Europees land 312 dagen hebben gewerkt. Maar er staat nog iets heel belangrijks in dat voorstel. Dat is dat buitenlanders die werkloosheidsuitkering ook zes maanden na hun vertrek uit een lidstaat zouden behouden. Dus zou je in een situatie kunnen komen dat je – ik noem een willekeurig land, niet om de mensen van dat land te viseren – in Roemenië woont, en na 312 dagen in Roemenië te hebben gewerkt naar Vlaanderen komt, waar je na één dag werken in Vlaanderen wordt ontslagen, waarna je terugkeert naar Roemenië waar je zes maanden lang je Belgische werkloosheidsuitkering krijgt. Dat is het voorstel dat in die commissie is besproken.

U begrijpt dat die herziening zou leiden tot welvaartstoerisme. En er zou ook wel wat uitkeringsfraude kunnen zijn want je gaat dan surfen en zoeken waar je het beste kunt worden ontslagen. Daar ga je één dag werken om dan in je eigen land zes maanden te genieten van de werkloosheidsuitkering van dat land.

Mijnheer Ronse, uw vraag hoe de VDAB dat gaat controleren, is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Hoe gaan wij die Roemeen uit mijn voorbeeld activeren naar een job in Roemenië of in Vlaanderen? Dat is allemaal heel moeilijk. We kunnen niet controleren of die mens moeite doet. We zouden dan een beroep moeten doen op de Roemeense VDAB en ervan uitgaan dat die, volgens de regels die in Vlaanderen gelden, de werkzoekende controleert, sanctioneert en begeleidt.

Het voorbeeld op zich maakt al duidelijk dat dit helemaal niet evident is. Laat ik erbij vermelden dat de gegevensoverdracht wellicht ook niet vanzelfsprekend is. Ik hoop dat het Europees Parlement en de Raad van Ministers hun gezond verstand zullen gebruiken en de nodige aanpassingen zullen doen aan wat in die commissie is goedgekeurd – gelukkig is het nog geen finale beslissing – want volgens mij zou dat inzake controle, sanctionering, uitkeringstoerisme en andere zaken een enorm negatief effect hebben.

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, dat zou inderdaad pure, pure Kafka zijn. Het zou onze sociale zekerheid echt ondergraven. Het feit dat men maar één dag zou moeten werken om een uitkering te genieten, zou van België een extreem aantrekkelijk land maken, zo niet het aantrekkelijkste land.

Daarnaast vormt het feit dat men die zes maanden zou kunnen meenemen naar het land van herkomst toch een probleem voor elk land binnen de Europese Unie. Dat is volledig oncontroleerbaar. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit waanzinnige voorstel geen realiteit zal worden. Mocht toch blijken dat het zo zou zijn, dan moeten wij met spoed onze sociale zekerheid zeer grondig hervormen, zodat daar geen aanslag op komt door toedoen van zulke waanzinnige kafkaiaanse voorstellen. Dat is een reden te meer om ‘asap’ de werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken tot twee jaar, ervoor te zorgen dat de uitkering in het begin meer aansluit bij het vroegere loon, en haar dan te laten uitdoven.

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Minister, ik heb een informatieve vraag. Dat voorstel heeft inderdaad nog een lange weg te gaan, het moet langs de plenaire vergadering van het Europees Parlement passeren en langs nog een paar andere niveaus. Werd u zelf al gecontacteerd over de timing, wanneer men daarmee wil landen? Weet u daar iets meer over?

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Collega's, we hebben de mogelijkheid om vanuit de regionale parlementen in dialoog te treden met het Europees Parlement. In de commissie Buitenland hebben we het er dikwijls over, dat we een dossier moeten vinden om die dialoog op te starten. Misschien zou dit dossier een goede aanleiding kunnen zijn. Ik zal dit eens opnemen met de collega's van de commissie Buitenlandse Aangelegenheden.

Ik heb geen zicht op de timing. Ik heb het zelf gehoord rond 20 november, heb het dan bekeken en ben tot deze vaststelling gekomen. De meeste aandacht ging naar die één dag, wat op zich niet eenvoudig is en nogal vreemd, want ook daardoor zou je toerisme kunnen hebben. Ik wil niet doemdenken en geen fraudefilosofieën opzetten, maar het zou interessant zijn om hier een kantoor te openen en mensen naar hier te laten komen, een dag te laten werken en dan te ontslaan om ze dan van de werkloosheidsuitkering zoals die in België bestaat, te laten genieten. Dan moet je vooral zorgen dat je in Europa niet de hoogste uitkering hebt.

De filosofie van ‘hoger beginnen en sneller dalen’ die het federale parlement en federaal minister van Werk Peeters aan het opzetten zijn, zou dan nefast zijn. Het zou misschien net dat toerisme aantrekken. Er is geen eigen systeem meer, want iedereen kan dan naar hier komen en er bijvoorbeeld zelf voor zorgen dat men na een dag of een week al ontslagen wordt. Het is een rare situatie.

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Wat u zegt over degressiviteit, is eigenlijk nog een derde reden om absoluut niet mee te gaan in dat waanzinnige voorstel.

Ik ben het eens met collega Turan. Ik denk dat het een goede piste is in de hoop dat natuurlijk ook de linkerzijde van het parlement dit voorstel waanzinnig vindt. (Opmerkingen van Güler Turan)

Ik denk niet dat er veel dialoog mogelijk is over zo'n waanzinnig idee.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.