U bent hier

In de kijker

Controle en sanctionering werkzoekenden

Sinds 2016 heeft VDAB de bevoegdheid om werkzoekenden te controleren en te sanctioneren overgenomen van de RVA. De RVA publiceert echter nog steeds de cijfers, en daaruit blijkt dat VDAB minder streng zou optreden bij deze handhaving. Klopt deze vaststelling? Of heeft VDAB andere cijfers? Hoe staat minister Philippe Muyters hiertegenover? Hoeveel effectieve sancties zijn opgelegd? Is er nood aan meer eenduidige definities over de sancties? Zal de minister overleg plegen met zijn federale collega?

Video

Verslag

van Lieve Maes aan minister Philippe Muyters
296 (2018-2019)
1609 (2017-2018) nr. 2

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.