U bent hier

Video

Verslag

1746 (2018-2019) nr. 12
Bijlage 1: Verklarende nota maximumpercentage vaste benoeming basiseducatie (pdf)
1746 (2018-2019) nr. 14
1736 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
13 (2018-2019) nr. 2-F
Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 12. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 101) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 131) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 153) - Protocol nr. 89 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 16 oktober 2018 (p. 159) - Protocol nr. 111 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van: het sectorcomité X - onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling 2 - onderafdeling 'Vlaamse Gemeenschap'; het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 23 oktober 2018 (p. 167) - Protocol nr. 92 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent op 16 oktober 2018 Voortzetting van de bespreking en stemming
1736 (2018-2019) nr. 1
Voortzetting van de bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.