U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Vorige week begon de bespreking van de begroting 2019 en van de beleidsbrief Onderwijs 2018-2019 van minister Hilde Crevits. Vandaag zetten de commissieleden die besprekingen voort en stemmen ze over de begrotingsdocumenten.

Video

Verslag

15 (2018-2019) nr. 2-H
1746 (2018-2019) nr. 12
Bijlage 1: Verklarende nota maximumpercentage vaste benoeming basiseducatie (pdf)
1746 (2018-2019) nr. 14
van Hilde Crevits
1736 (2018-2019) nr. 1
1736 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Lorin Parys, Jan Bertels, An Christiaens, Lieve Maes, Steve Vandenberghe, Jan Durnez, Bert Moyaers, Herman Wynants, Bert Maertens, Joris Vandenbroucke, Manuela Van Werde, Bart Caron, Karim Van Overmeire, Tine Soens, Joris Poschet, Elke Van den Brandt, Johan Danen, Sofie Joosen, Cindy Franssen, Bart Van Malderen, Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Miranda Van Eetvelde, Kurt De Loor, Gwenny De Vroe, Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Rob Beenders, Peter Persyn en Piet De Bruyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Paul Cordy
van de Vlaamse Regering
13 (2018-2019) nr. 2-F
Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Jan Durnez, Steve Vandenberghe, Tine Soens, Karim Van Overmeire, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sofie Joosen, Bert Maertens, Joris Vandenbroucke, Cathy Coudyser, Kurt De Loor, Gwenny De Vroe, Lieve Maes, Sonja Claes, Rob Beenders en Jos Lantmeeters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 12. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 101) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 131) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 153) - Protocol nr. 89 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 16 oktober 2018 (p. 159) - Protocol nr. 111 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van: het sectorcomité X - onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling 2 - onderafdeling 'Vlaamse Gemeenschap'; het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 23 oktober 2018 (p. 167) - Protocol nr. 92 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent op 16 oktober 2018 Voortzetting van de bespreking en stemming
van Hilde Crevits
1736 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Jan Durnez en Steve Vandenberghe
Voortzetting van de bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.