U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

p>Vorige week begon de bespreking van de begroting 2019 voor de bevoegdheid Wonen en van de beleidsbrief Wonen 2018-2019 van minister Liesbeth Homans. Vandaag zetten de commissieleden die besprekingen voort en vatten ze ook de bespreking aan van de begroting 2019 voor de bevoegdheid Armoedebestrijding en de beleidsbrief Armoedebestrijding 2018-2019.

Video

Verslag

1742 (2018-2019) nr. 2
1741 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
13 (2018-2019) nr. 2-Q
Bevoegdheid Wonen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
1741 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
13 (2018-2019) nr. 2-G
Bevoegdheid Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking
1742 (2018-2019) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.