U bent hier

In de kijker

Bestuursdecreet

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 staat de ambitie om twaalf bestuurlijke decreten samen te brengen in één bestuursdecreet. Het gaat onder meer om het kaderdecreet bestuurlijk beleid, het decreet Deugdelijk Bestuur, het Openbaarheidsdecreet, het Klachtendecreet en het decreet tot regeling van de strategische adviesraden. Dit moet leiden tot meer samenhang tussen de verschillende onderdelen, en snellere dienstverlening voor de burger door meer digitale toepassingen. De leden van de commissie houden over het ontwerp van decreet in kwestie een hoorzitting met Tim Pauwels, nieuwsombudsman van de VRT. Daarna zetten ze de bespreking van het ontwerp voort en ze stemmen erover.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
1656 (2017-2018) nr. 4
1656 (2017-2018) nr. 5
van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
1656 (2017-2018) nr. 4
1656 (2017-2018) nr. 5

Agenda

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met Tim Pauwels, nieuwsombudsman van de VRT

14:15 uur

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.