U bent hier

In de kijker

Bestuursdecreet

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 staat de ambitie om twaalf bestuurlijke decreten samen te brengen in één bestuursdecreet. Het gaat onder meer om het kaderdecreet bestuurlijk beleid, het decreet Deugdelijk Bestuur, het Openbaarheidsdecreet, het Klachtendecreet en het decreet tot regeling van de strategische adviesraden. Dit moet leiden tot meer samenhang tussen de verschillende onderdelen, en snellere dienstverlening voor de burger door meer digitale toepassingen. De leden van de commissie houden over het ontwerp van decreet in kwestie een hoorzitting met Tim Pauwels, nieuwsombudsman van de VRT. Daarna zetten ze de bespreking van het ontwerp voort en ze stemmen erover.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
1656 (2017-2018) nr. 4
1656 (2017-2018) nr. 5
van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
1656 (2017-2018) nr. 4
1656 (2017-2018) nr. 5

Agenda

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met Tim Pauwels, nieuwsombudsman van de VRT

14:15 uur

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.