U bent hier

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Het verhaal van de twee databanken. Op 1 november 2017 trad het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 in werking. Dat ging over de implementatie van de verplichte registratie van katten. Daarbij moeten alle katten jonger dan twaalf weken geïdentificeerd en geregistreerd worden in een officiële centrale databank. U kent het verhaal dat er voordien eigenlijk wel al een databank stond, maar dat dat bedrijf het niet heeft gehaald tijdens de aanbesteding. Er is dan de keuze gemaakt om die databank verder te laten doorwerken. In die nieuwe officiële databank zullen alle nieuwe katjes worden geregistreerd. In het verleden is dat in de commissie al een paar keren besproken.

Blijkbaar zijn er nog altijd een aantal knelpunten, die ik hier graag eens wil aankaarten. Want u verzekerde dat de reeds geregistreerde katten niet per definitie moeten worden overgezet naar de centrale databank, omdat die twee databanken ook wel voldoende kunnen worden geraadpleegd. Maar er blijkt toch wel een en ander mis te lopen op dat vlak.

We horen bijvoorbeeld dat in de praktijk politiediensten in diverse regio’s bij het aantreffen van een verloren kat enkel die centrale databank raadplegen, waar al iets oudere katten zich natuurlijk niet in bevinden. Op die manier komt een verloren kat dus ook niet automatisch terecht bij de rechtmatige eigenaar. Ik vraag me dan af of de politiediensten voldoende beschikken over de juiste informatie, of ze voldoende zijn geïnformeerd en gesensibiliseerd over het feit dat die andere databank er dus ook nog altijd is. Plant u verdere acties daaromtrent?

Er blijkt ook dat het in de praktijk niet altijd even evident is om die centrale databank te raadplegen. Zo is mobiele toegang blijkbaar een moeilijkheid. Betrokkenen vragen me waarom dat eigenlijk niet via de gsm kan verlopen. Blijkbaar moet men die kat dan ook nog eens meenemen naar een centraal punt om te bekijken hoe het zit, om die chip te lezen. Klopt dat, en zijn daar oplossingen voor beschikbaar?

Voor dierenasielen en vrijwillige dierenopvang, wat een beetje een speciale categorie is, blijkt het inlezen van die identiteitskaarten van adoptanten een beetje een moeilijke oplossing te zijn. Ik heb begrepen dat daar bij uw administratie ook wel begrip voor bestaat. Zijn die problemen intussen weggewerkt?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het gebruik van de databank verloopt vlot. Er waren aanvankelijk wel wat meldingen of er werd wel wat kritiek geleverd, maar al bij al denk ik dat het een goede operatie is geweest. Het is ook niet toevallig dat het dienstverlenend bedrijf dat de databank beheert, vanzelfsprekend ook al de nodige ervaring had opgedaan, met de databank voor honden. Natuurlijk heeft de volledig digitale werking een aanpassing gevraagd van de gebruikers. Dat is evident, maar we hebben geprobeerd dat maximaal op te vangen met de nodige handleidingen en tutorials, ook op de website van CatID. Ik heb het nog eens nagevraagd: de dienst Dierenwelzijn krijgt eigenlijk vandaag nog weinig klachten daaromtrent.

In de ontwikkeling van een mobiele toepassing is niet echt voorzien, maar je kunt de website ook altijd consulteren met een gsm, met een smartphone. Ik zie daar dus de noodzaak niet van in.

De ervaring met de databank voor honden heeft uitgewezen dat het manueel invoeren van gegevens een zeer groot risico op fouten inhoudt, en dat is echt wel nefast. Bij het huidige systeem werken we met eID. Dat is echt het grote voordeel, de sterkte van het systeem. Bij vorige toepassingen hebben we vastgesteld dat, als men dikwijls diverse cijfers manueel moet overschrijven in plaats van dat digitaal te lezen, er heel veel fout gaat. Dat willen we dus absoluut vermijden. Ik denk echt dat asielen toelaten om de gegevens van de adoptanten manueel in te geven, een negatieve impact zou hebben op de geloofwaardigheid en de cohesie van heel het systeem. Dat gaan we dus niet doen. Bovendien werken dierenasielen, zelfs ook de kleinere, ondertussen ook vlot met het systeem. Het probleem van sommige asielen had voornamelijk te maken met het werken met gastgezinnen, waarbij de adopties ook vanuit die gastgezinnen gebeurden, in naam en op naam van het asiel. Dat zorgde voor problemen, omdat de adoptant en de verantwoordelijke voor de registraties van het asiel dan niet tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn en de eID van beide nodig is om de gegevens in de databank te kunnen aanpassen. Als men zich op een andere locatie bevindt, is dat dus moeilijk. We hebben dat ondertussen kunnen oplossen met subaccounts, zodat verschillende personen in naam van het asiel de nodige gegevens kunnen invoeren in de databank. Ik denk dat dat een praktische, pragmatische oplossing is.

Ik denk dat de dienst Dierenwelzijn een goede informatiecampagne richting zowel de politiezones als de steden en gemeenten heeft gevoerd. Wat de problematiek van de verschillende databanken betreft, het is ook zo dat, als op de website een chipnummer wordt ingegeven dat niet in de centrale databank is geregistreerd, er een automatische doorverwijzing is naar de website van Europetnet. Europetnet groepeert diverse databanken. Ook de databank van ID Chips is daarbij aangesloten. In dat geval zullen de gegevens dus via Europetnet worden teruggevonden en kunnen die worden geconsulteerd. Ook politiediensten hebben we dan duidelijk de te volgen weg gewezen als een chipnummer niet is geregistreerd in de centrale databank. Ik denk dus dat we ook wat dat betreft vandaag alleszins het nodige hebben gedaan.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Dank u voor uw antwoord. Ik ben in dezen natuurlijk in essentie een boodschapper, omdat ik het zelf natuurlijk allemaal niet uitvoer, bijvoorbeeld het raadplegen van die databank. Ik geef het gewoon mee. Misschien moet de administratie het dan maar eens bekijken met de mensen in het veld. Wat die vlotte mobiele toegang betreft: u zegt dat dat wel mobiel raadpleegbaar is en dat er dus eigenlijk geen probleem rijst. Ik heb gewoon het signaal gekregen dat dat blijkbaar niet zo is, of zeker niet zo gemakkelijk gaat. Ik wens gewoon die boodschap dan ook over te brengen. Ik heb dat natuurlijk niet zelf uitgevoerd. Als het probleem op zich eigenlijk niet bestaat, des te beter, maar ik krijg een ander signaal, ook wat die twee databanken betreft. U zegt dat er op een goede manier campagne is gevoerd bij de politiezones en dat de administratie geen weet heeft van echte problemen daaromtrent, maar ik krijg dan opnieuw signalen dat het blijkbaar toch soms misloopt en dat een verloren kat zo eigenlijk niet thuisgeraakt. Ik zou dus opnieuw gewoon willen vragen dat de administratie toch eens met de mensen in het veld bekijkt of er niet nog altijd een paar kleine knelpuntjes zijn die mogen worden weggewerkt.

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Ik ben uiteraard heel tevreden dat die databank voor de gebruikers goed werkt en het is uiteraard ook positief dat de noodzakelijke aanpassingen voor de asielen intussen werden uitgevoerd. Ook voor hen is het gebruikscomfort gestegen. Een goed werkende databank biedt uiteraard de grootste kans dat daarin de juiste gegevens worden opgeslagen. Dat is de essentie en de basis om uiteindelijk een goed zicht te krijgen op de Vlaamse kattenpopulatie en om een goede inhoudelijke evaluatie van die databank te maken. Dat lijkt ons dus een heel goede zaak.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wat dat laatste betreft: als er problemen zijn, dan kunnen die mij altijd in detail worden gemeld, maar ik denk dat het systeem grosso modo goed werkt. In het begin was er bij de dierenartsen enige terughoudendheid, maar ik zie dat die grotendeels is weggeëbd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.