U bent hier

Video

Verslag

1746 (2018-2019) nr. 8
1746 (2018-2019) nr. 14
1727 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2019 van de Vlaamse Gemeenschap
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Beleidsdomein E: Economie, Wetenschap en Innovatie
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Beleidsdomein J: Werk en Sociale Economie
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2018-2019
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.