U bent hier

In de kijker

Inspectiecycli voor bruggen

Volgens minister Ben Weyts inspecteert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de bruggen in Vlaanderen om de drie jaar. Uit gegevens uit een antwoord op een schriftelijke vraag blijkt dat deze cyclus vaak langer duurt. Dit kan tot grotere mankementen leiden en het verhoogt het risico op gevaarlijke situaties. Hoe verklaart de minister de langere inspectie-intervallen? Hoe organiseert AWV deze inspecties? Wat is de kostprijs voor het uitbesteden van inspecties aan externe inspecteurs?

Video

Verslag

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
162 (2018-2019)
van Ben Weyts
1730 (2018-2019) nr. 1
1730 (2018-2019) nr. 2

Agenda

Voorstelling door het departement Financiën en Begroting van twee digitale tools om de begrotingsdocumenten vlotter te consulteren
van Bert Maertens aan minister Ben Weyts
92 (2018-2019)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
133 (2018-2019)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
162 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
13 (2018-2019) nr. 2-M
Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Ben Weyts
1730 (2018-2019) nr. 1
Voorzetting van de bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.