U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Vandaag bespreekt de commissie de begroting 2019 wat de bevoegheid Vlaamse Rand betreft en de beleidsbrief Vlaamse Rand 2018-2019. Minister Ben Weyts geeft een toelichting bij de documenten in kwestie, daarna volgt de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming over het begrotingsdocument.

Video

Verslag

van Ben Weyts
1729 (2018-2019) nr. 1
1729 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Ben Weyts
1729 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen artikelen en begrotingstabellen van het ontwerp van decreet algemene uitgavenbegroting 2019
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.