U bent hier

In de kijker

Grensoverschrijdend gedrag in de sportsector

Het Vlaams Parlement werkte in een speciale commissie een jaar lang rond grensoverschrijdend gedrag in de sportsector. Dit leidde tot aanspreekpunten integriteit binnen de verschillende Vlaamse sportfederaties, waar de leden terechtkunnen met klachten en opmerkingen over grensoverschrijdend gedrag. Hoe worden deze aanspreekpunten ondersteund? Wat is de mening van minister Philippe Muyters over de mogelijke installatie van één overkoepelend tuchtorgaan? Hoever staat het met de uitvoering van de aanbevelingen die het parlement vorige zomer goedkeurde?

Video

Verslag

van Lionel Bajart aan minister Philippe Muyters
18 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
25 (2018-2019)
van Herman Wynants aan minister Philippe Muyters
44 (2018-2019)
Externe sprekers
Lare Vereecken

Agenda

van Lionel Bajart aan minister Philippe Muyters
18 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
25 (2018-2019)
van Herman Wynants aan minister Philippe Muyters
44 (2018-2019)
Externe sprekers
Lare Vereecken

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.