U bent hier

In de kijker

Digitale elektriciteitsmeters: hoorzitting

In Vlaanderen vindt de productie van elektriciteit steeds meer op lokaal niveau plaats. Er is ook een evolutie naar meer digitalisering. Daarom is er nood aan de installatie van digitale meters, waaraan slimme toepassingen kunnen worden gekoppeld. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet uit 2009 aan te passen aan deze nieuwe evolutie. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers van Flux50, Agoria, Bond Beter Leefmilieu, Test Aankoop en de Vereniging Elektro Hypersensitiviteit Vlaanderen.

Video

Verslag

1654 (2017-2018) nr. 2
1654 (2018-2019) nr. 5
1654 (2017-2018) nr. 2
1654 (2018-2019) nr. 5

Agenda

van de Vlaamse Regering
1654 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met: - 3E consultancy - Flux50 - Agoria - Bond Beter Leefmilieu - Test Aankoop - Vereniging Elektro Hypersensitiviteit Vlaanderen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.