U bent hier

In de kijker

Digitale elektriciteitsmeters: hoorzitting

In Vlaanderen vindt de productie van elektriciteit steeds meer op lokaal niveau plaats. Er is ook een evolutie naar meer digitalisering. Daarom is er nood aan de installatie van digitale meters, waaraan slimme toepassingen kunnen worden gekoppeld. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet uit 2009 aan te passen aan deze nieuwe evolutie. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers van Flux50, Agoria, Bond Beter Leefmilieu, Test Aankoop en de Vereniging Elektro Hypersensitiviteit Vlaanderen.

Video

Verslag

1654 (2017-2018) nr. 2
1654 (2017-2018) nr. 5
1654 (2017-2018) nr. 2
1654 (2017-2018) nr. 5

Agenda

van de Vlaamse Regering
1654 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met: - 3E consultancy - Flux50 - Agoria - Bond Beter Leefmilieu - Test Aankoop - Vereniging Elektro Hypersensitiviteit Vlaanderen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.