U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

In het vijfde Vlaamse Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social- en de non-profitsectoren voor de periode 2018-2020 wordt voorzien in een budget van 24,3 miljoen euro voor de uitvoering van de tweede fase van de eerste stap van de bijzondere cao van 22 december 2014. De bijlage bij de bijzondere cao specifieert de fases in de harmonisering tussen trap 2B en trap 2A in de kinderopvang.

We zijn blij dat we toch deze legislatuur de eerste stap volledig kunnen uitvoeren, want het zal zeker de financiële leefbaarheid van de organisatoren in trap 2B verbeteren.

Vanuit Kind en Gezin is er tot nog toe nog geen communicatie geweest rond de timing van de uitvoering van deze maatregelen, noch over wat deze bijkomende middelen concreet betekenen voor de subsidie die voorzieningen zouden ontvangen. Er bestaat toch wel enige zenuwachtigheid bij voorzieningen. Zij beginnen aan hun jaarplan en begroting voor 2019 en om te komen tot een degelijke inschatting van hun inkomsten is het natuurlijk nodig dat voorzieningen een idee krijgen van wat die tweede fase voor hen concreet inhoudt.

En vandaar ook de volgende vragen. Wanneer zal de tweede helft van de eerste stap in de harmonisering tussen trap 2B en trap 2A concreet voelbaar zijn bij de organisatoren van kinderopvang door een verhoging van het subsidiebedrag? Zal dit nog gebeuren in 2018? Wanneer zullen organisatoren van kinderopvang hierover geïnformeerd worden? Zal Kind en Gezin per organisator de aanpassing in detail communiceren of hoe zullen de organisatoren geïnformeerd worden over het exacte bedrag?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

De volgende fase in het groeipad van de subsidie voor het inkomstentarief van niveau T2B naar T2A, die ook een verdere opstap in de beoogde loonharmonisatie mogelijk maakt, gaat in vanaf 1 december 2018. Met deze fase worden de twee volgende stappen genomen in het groeipad. Het effectieve verhoogde subsidiebedrag dat de organisator zal ontvangen, hangt af van de gemiddelde leeftijd van zijn medewerkers in de betrokken voorziening. De organisatoren zullen een algemene communicatie ontvangen met daarin de nieuwe algemene subsidiebedragen, samen met de nodige uitleg over de verhoging. Elke organisator kan vervolgens met de subsidiesimulatietool op de website van Kind en Gezin een raming op maat maken, uitgaande van zijn situatie. Het is de bedoeling om de organisatoren hierover zo snel mogelijk te informeren, nog in deze maand oktober.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.