U bent hier

Video

Verslag

1682 (2017-2018) nr. 2
1638 (2017-2018) nr. 2
1792 (2018-2019) nr. 1

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

Vraag om uitleg over de resultaten van de test die peilt naar de kwetsbaarheid van de jeugd
Vraag om uitleg over de wetenschappelijke test die peilt naar mentale veerkracht bij jongeren
Vraag om uitleg over de uitvoering van het tweede gedeelte van de eerste stap in de harmonisering van trap 2B en trap 2A in de kinderopvang
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit
Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes
Verzoekschrift over de werkwijze van het WTCB voor onderzoek betreffende Legionellapreventie
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.