U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

In de kijker

Opleidingen diergeneeskunde

Op 22 november 2017 keurde de plenaire vergadering een resolutie over de opleiding diergeneeskunde goed. Daarin vroeg het parlement de Vlaamse Regering onder andere om verplichte, niet-bindende toelatingsproeven voor deze opleiding. Bij een eerste test bleek dat slechts weinig kandidaat-studenten slaagden in de proef. In de Franse Gemeenschap is een systeem van lottrekking ingevoerd om het aantal buitenlandse studenten voor deze opleiding te beperken. Ziet minister Hilde Crevits heil in een soortgelijk systeem voor Vlaanderen? Welke elementen van de resolutie zijn reeds uitgevoerd? Zullen kandidaat-studenten de niet-bindende ijkingsproef verplicht moeten afleggen voor het academiejaar 2019-2020?

Video

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.