U bent hier

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Op dinsdag 21 augustus van dit jaar vond het Offerfeest plaats. De kwestie onverdoofd slachten is al meermaals aan bod gekomen. Sinds 2015 geldt een verbod op onverdoofd slachten op de tijdelijke slachtvloeren en vanaf 2019 zal een algemeen verbod op onverdoofd slachten van toepassing zijn, zoals goedgekeurd in dit parlement.

Dit jaar waren er drie erkende tijdelijke slachtinrichtingen, namelijk in Genk, Werchter en Wolvertem. Mijn voornaamste vraag is hoe dat daar verlopen is. Verliep alles correct? Heeft de Inspectiedienst Dierenwelzijn controles uitgevoerd op de bewuste slachtinrichtingen? Zijn er onregelmatigheden of inbreuken vastgesteld door de inspectiediensten en/of de toezichthoudende dierenartsen?

Ik wil ook van de gelegenheid gebruikmaken om te vragen hoe het loopt met de voorbereidingen van de invoering van het algemeen verbod op onverdoofd slachten. Dirk Lips, voorzitter van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, werd aangeduid om in de begeleiding te voorzien voor een ordentelijke overgang tot het verbod op onverdoofd slachten dat zou ingaan op 1 januari 2019. Hoe verloopt dat? Niet onbelangrijk: zijn de slachthuizen allemaal voorbereid op die overgang die binnen enkele maanden moet plaatsvinden?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Natuurlijk werden de drie erkende tijdelijke slachtplaatsen tijdens het Offerfeest geïnspecteerd door onze Inspectiedienst Dierenwelzijn. Op twee van die slachtplaatsen zijn er overtredingen vastgesteld. Voor de ene heeft dat aanleiding gegeven tot een waarschuwing, de andere heeft een pv gekregen. We hebben er natuurlijk ook voor gezorgd dat maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat in de verdere slachtactiviteiten het dierenwelzijn werd gerespecteerd. De problemen die werden vastgesteld, hadden te maken met de duur van de fixatie, de afleesbaarheid van de parameters op het verdovingstoestel en de beschikbaarheid van drinkwater en het toezicht op de dieren in de wachthokken.

Dirk Lips heeft de nodige initiatieven genomen in het kader van de dialoog met en het begeleiden van de geloofsgemeenschappen bij de overgang naar dat verbod op onverdoofd slachten. Die initiatieven verliepen wel wat moeizaam. Hij heeft bijvoorbeeld de geloofsgemeenschappen uitgenodigd om een demonstratie bij te wonen van een elektrische verdoving om aan te tonen dat het wel degelijk gaat om een volledig omkeerbare methode, waarbij dieren geen schade ondervinden, maar daar is geen respons op gekomen. In de tweede helft van deze maand is er opnieuw een overleg met de geloofsgemeenschappen gepland om hun ervaringen en plannen in aanloop naar het algemeen verbod verder te bespreken, na te gaan wat de knelpunten nog zijn en hoe die kunnen worden weggewerkt. Ik hoop alvast dat er dan wat meer respons zal zijn vanuit die hoek.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, ik dank u voor het antwoord. Wat het afgelopen Offerfeest betreft, hebt u al een paar details gegeven. Ik vraag me af of het mogelijk was om de verslagen daarvan te zien en exact te zien wat de waarschuwing op de ene slachtvloer inhield en het pv op de andere, zodat we nog wat meer informatie krijgen.

Wat de invoering van het algemeen verbod op onverdoofd slachten betreft, is er geen reden om aan te nemen dat er een probleem zou zijn bij de effectieve invoering op 1 januari. Je hebt natuurlijk de begeleiding van de geloofsgemeenschappen. Dat is wat het is. Maar de slachthuizen moeten natuurlijk ook allemaal klaar zijn. Hebt u daar enig idee van? Hebt u signalen dat mogelijk toch niet alle apparaten zijn aangepast?

Ik heb nog een paar bijkomende vragen. Op 1 januari 2019 zal er een algemeen verbod op onverdoofd slachten zijn. Als het gaat over pluimvee, verloopt de halalslachting al via verdoving, maar de koosjere slachtingen nog niet. Ik vraag me af of er signalen zijn dat bij de koosjere slachtingen van kippen weerstand zou zijn om effectief onverdoofd te slachten.

Een van de knelpunten bij de algemene invoering van het verbod op onverdoofd slachten zijn de runderen. In principe hoeft dat niet vanaf 1 januari in te gaan, maar we hebben allemaal erkend dat het beter wel zo zou zijn. Ondertussen zal er onderzoek gebeuren om dat ook voor runderen te laten gelden. Zal het klaar zijn tegen 1 januari of ziet het ernaar uit dat we minstens nog een jaar zullen moeten wachten om ook voor runderen een verbod op onverdoofd slachten te laten gelden?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Om een dialoog te kunnen voeren, moet je natuurlijk met twee zijn. Vooralsnog prefereren sommigen de juridische weg om het verbod op onverdoofd slachten juridisch te bevechten. Er lopen wel wat procedures op dat vlak.

Wat de pv's betreft, de procedure is nog lopende. Daar kan ik geen inzage in geven. Inzake de slachthuizen hebben we geen signalen ontvangen dat dat een probleem zou zijn.

Ook voor het koosjere slachten van kippen zal men zich moeten voegen. Men zal zich moeten schikken: de regelgeving is heel duidelijk, we zullen geen uitzonderingen toelaten.

Wat de runderen betreft, we hebben in de eerste plaats positieve signalen met betrekking tot de elektronarcose voor kalveren. Dat zit dus goed. Voor runderen staat dat nog niet volledig op punt. Ik kan er ook geen timing op zetten, dat is natuurlijk technologie en wetenschap. Daar heb ik geen vat op. Ik heb er wel een goed oog in dat dat vrij snel evolueert, en dat de technologie inzake elektronarcose voor runderen – vooral voor de zwaardere runderen, want dat is uiteindelijk het probleem – vrij snel op punt zal staan.

Ik waag me natuurlijk niet aan een timing, maar dat dat volgend jaar al kan zijn, lijkt me een redelijke termijn om te kunnen veronderstellen. Ik kan me daar echter niet toe engageren. We moeten zeker zijn, ook voor de geloofsgemeenschappen. Enkel wanneer er volledige wetenschappelijke zekerheid is, wil ik ook de kalveren en de runderen meenemen in het verbod. Heel onze argumentatie is daar natuurlijk op gebaseerd, namelijk op het bieden van de garantie aan de geloofsgemeenschappen dat er wel degelijk verdoofd kan worden geslacht, en dat het in dat geval gaat om een verdoving die reversibel is. Dat is het belangrijkste argument voor de geloofsgemeenschappen waarop ons verbod uiteindelijk is gestoeld.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Het is alvast goed nieuws dat elektronarcose voor runderen mogelijk volgend jaar op punt zal staan en ook verplicht kan worden ingevoerd. Ik wil nog een oproep doen. Als het voor kalveren op punt staat – toch zo goed als – en voor runderen nog een beetje tijd nodig heeft, lijkt het me nuttig om dat te scheiden, dat we het voor kalveren al invoeren en voor de zwaardere runderen, waar het probleem zich voornamelijk stelt, op een latere datum invoeren.

De cijfers over rituele slachtingen die onverdoofd verlopen … Dat gebeurt meer bij kalveren dan bij volwassen runderen. Op die manier kunnen we zelfs nog sneller minder dieren onverdoofd laten slachten. Ik hoop dat dat onderscheid kan worden gemaakt.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.