U bent hier

In de kijker

Complexiteit regelgeving ruimtelijke ordening

De regelgeving inzake ruimtelijke ordening is in de ogen van velen te complex geworden. Steden en gemeenten passen daarenboven eigen bijkomende regels toe voor bouwvergunningen. Dit verleidde de Vlaamse bouwmeester tot de uitspraak dat Vlaanderen een bouwkundige bananenrepubliek is geworden. Ook de vereniging voor architecten en de Vlaamse Confederatie Bouw uitten hierover al meermaals kritiek. Is minister Joke Schauvliege het eens met deze kritiek? Is het nodig dat steden en gemeenten verfijningen aanbrengen aan de Vlaamse regelgeving inzake ruimtelijke ordening? Zal ze hierover overleg plegen met de steden en gemeenten?

Video

Agenda

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2438 (2017-2018)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
2486 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.