U bent hier

In de kijker

Betaalde uitzendingen op locatie door de VRT

Recent bleek dat de VRT-radio zich laat betalen om op de locatie van een instelling of organisatie uit te zenden. De VRT stelt zelf dat ze hiermee de productiekosten van het programma kan dekken. Vorige week kwam dit thema aan bod tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering, waar beslist is om het verder uit te diepen in de commissie. Klopt de bewering van de VRT, of gaat het om een verkapte vorm van inkomsten? Bestaat hierover een transparant regelkader? Hoeveel hebben de deals van de VRT met organisaties tot nu toe opgebracht? Hoe reageert minister Sven Gatz op deze feiten? Acht hij een bijsturing van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT nodig?

Video

Verslag

1757 (2018-2019) nr. 1

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.