U bent hier

In de kijker

Woninghuurdecreet

Door de zesde staatshervorming is de huurwetgeving sinds 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid. Tot de inwerkingtreding van een nieuw decreet blijft de federale Woninghuurwet van kracht. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering reeds de conceptnota Private Huur goed, en in juni 2018 diende ze over de huurwetgeving een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. De doelstellingen zijn onder andere woonzekerheid bevorderen en de minimale woonkwaliteit voor de huurders te waarborgen, en een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen. Daartoe wijzigt de regering een aantal bepalingen uit de huidige federale Woninghuurwet, zoals het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur en het invoeren van een anonieme en renteloze huurwaarborglening voor huurders met de laagste inkomens. Tijdens de zomer hielden de leden van de commissie reeds een hoorzitting over dit thema, vandaag zetten ze de bespreking van het ontwerp van decreet voort en stemmen ze er eventueel over.

Video

Verslag

1708 (2018-2019) nr. 1
1612 (2017-2018) nr. 2
1612 (2017-2018) nr. 4
1612 (2017-2018) nr. 5

Agenda

van de Vlaamse Regering
1612 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.