U bent hier

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

De Nederlandse doorverkoopsite bemster.nl biedt tickets voor concerten en optredens in ons land aan tegen drievoud van de originele prijs. De Vlaamse cultuurcentra staan machteloos en hebben via de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra een dossier ingediend bij het meldpunt fraude van de FOD Economie.

Bemster.nl beweert dat ze niets onwettigs doen en wijst er vooral op dat ze als Nederlandse onderneming gebonden zijn aan de Nederlandse wetgeving en dat ze zich daar ook aan houden. Ondertussen zien we wel op de website dat er ongeveer 2124 voorstellingen in België te koop zijn.

Het fenomeen van doorverkoopsites die tickets tegen woekerprijzen aanbieden, is niet nieuw. In 2016 stuitte Tele Ticket Service, het bedrijf achter het Sportpaleis, reeds op grootschalige ticketfraude met links naar Nederland, tienduizenden concertgangers voor de shows van K3 werden toen voor meer dan 600.000 euro opgelicht. Uw federale collega Kris Peeters, minister van Consumentenzaken, beloofde toen al dat er een samenwerkingsakkoord zou komen met de Nederlandse en Luxemburgse overheid om de ticketfraude aan te pakken. Deze belofte bleef tot vandaag zonder gevolg.

Hoe kijkt u als Vlaams minister van Cultuur aan tegen deze praktijken? Welke maatregelen kunt en wilt u treffen, eventueel in samenwerking met uw federale collega’s, om de praktijken van ticketfraude hier in Vlaanderen tegen te gaan? Welke stappen kunt en wilt u ondernemen in samenwerking met uw collega-minister van Cultuur in Nederland om het samenwerkingsakkoord waarvan sprake gerealiseerd te krijgen? Welk signaal kunt en wilt u geven naar de Vereniging van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra, die zich vrij machteloos voelt in heel deze zaak? Overweegt u bijvoorbeeld een sensibiliseringsactie?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Natuurlijk keur ik oneerlijke doorverkooppraktijken af. Praktijken die onder andere door de doorverkoopsite bemster.nl worden aangeboden, schaden zowel het publiek, de artiest als de programmator, in dit geval de cultuur- en gemeenschapscentra. Zij verstoren de primaire tickethandel door tickets op te kopen om ze met woekerprijzen te verkopen.

Een kleine steekproef voor de periode januari – mei 2018 toont aan dat tickets worden aangeboden voor Stef Bos, Frank Boeijen, Jan Jaap van der Wal, Rob de Nijs, Wouter Deprez, en dat bij momenteel enkele tientallen Vlaamse cultuurcentra. Op de site worden kaarten verkocht aan woekerprijzen voor voorstellingen die onder andere in cultuurcentra in Vlaanderen worden georganiseerd, mogelijk ook voor plaatsen die niet beschikbaar zijn.

De VVC brengt momenteel de omvang in kaart en informeert en sensibiliseert ondertussen de cultuur- en gemeenschapscentra door hen een aantal stappen en acties aan te reiken.

In België is de doorverkoop van tickets sinds 1 oktober 2013 wettelijk geregeld: toegangsbewijzen doorverkopen is verboden. Het is alleen toegelaten om occasioneel door te verkopen en dat zonder winst te maken. Het is in elk geval verboden een toegangsbewijs door te verkopen dat oorspronkelijk nooit gekocht is, maar gratis werd weggegeven als prijs, sponsoring enzovoort. De informatie daarover is op overzichtelijke en bevattelijke wijze te vinden op de website van de FOD Economie: https://www.economie.fgov.be/nl/.../doorverkoop...concerttickets/doorverkoop-van-tickets.

De websites die tickets doorverkopen, zijn echter meestal buitenlandse websites, waar er niet altijd een reglementering bestaat die doorverkoop verbiedt of reglementeert. Is de doorverkoop geschied op het internet via een firma in een andere lidstaat, dan is het in principe de taak van de consumentenautoriteit van deze staat om diens nationale wetgeving te doen naleven. Nu moet men weten dat niet alle lidstaten het doorverkopen als dusdanig verbieden. Meestal is het aan de ticketsdoorverkopende ondernemingen om de consumenten te wijzen op het risico dat ze lopen bij het aankopen van een dergelijk ticket.

Maar hier loopt het vaak fout: zelfs als bedrijven de waarschuwing duidelijk vermelden op hun website, lijken consumenten die te overlezen, hetgeen meer dan eens zorgt voor onaangename verrassingen aan de ingang van het evenement.

Ook krachtens de Europese reglementering moeten ondernemingen die tickets doorverkopen de consument voldoende informeren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk.

Volgende websites bieden eveneens uitvoerig informatie: www.ilovemyticket.be of www.safeconcerts.com.

In elk geval zal ik contact opnemen met de bevoegde federale collega Kris Peeters om hem in eerste instantie te wijzen op het stijgend probleem bij onze cultuur- en gemeenschapscentra en te kijken welke actie hij nog kan ondernemen.

Helaas heeft de Nederlandse Eerste Kamer op 24 oktober 2017 de initiatiefwet van Jasper van Dijk en Van Toorenburg tegen extreme winsten bij de doorverkoop van toegangskaarten weggestemd. Desalniettemin zal ik het stijgend probleem aankaarten bij het eerstvolgend overleg met mijn Nederlandse ambtsgenoot, Minister van Cultuur, mevrouw Ingrid Van Engelshoven.

Ik onderschrijf de acties die de VVC tot nu toe heeft genomen en raad elk cultuur- en gemeenschapscentrum aan om, een waarschuwing tegen de verkoop van tickets aan woekerprijzen door onder andere Bemster.nl op hun website te plaatsen. Bovendien is het belangrijk dat de cultuur- en gemeenschapscentra het publiek doorverwijzen naar de bovengenoemde websites en dat zij illegale handelspraktijken melden aan de Economische Inspectie via het Belgische Meldpunt: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt. Een aantal centra hebben eveneens een ticketpolicy opgemaakt en gepubliceerd waarin duidelijk staat wat een ticketkoper met een ticket wel of niet kan/mag doen!

Het lijkt mij inderdaad geen slecht idee, gezien de start van het culturele seizoen, na te gaan op welke manier we aan extra sensibilisering kunnen doen.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Minister, ik dank u alvast voor wat u gaat doen. De website is niet echt koosjer. Je kan daar een negatieve beoordeling bij geven. Die blijft zeven dagen in quarantaine. Tijdens die periode zou iemand van Bemster met u contact opnemen. Dat gebeurt dan niet en enkel de positieve berichten blijven erin, niet de negatieve.

Het is me ook een raadsel waarom de Eerste Kamer in Nederland die wet heeft weggestemd. Soms gebeuren er onbegrijpelijke dingen. Wellicht zal de Nederlandse minister dat kunnen uitklaren.

Op dit ogenblik denk ik inderdaad dat dankzij het contact met minister Peeters en met uw Nederlandse collega vooruitgang geboekt kan worden. Ondertussen moet de sensibilisering wel op gang komen. Elk slachtoffer is er één te veel. Ik dank u voor het initiatief om die sensibilisering te organiseren. Ik hoop dat dit thema genoeg zal worden gepromoot, zodat we die wanpraktijken achter ons kunnen laten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.