U bent hier

In de kijker

Cijfers fietsslachtoffers stijgen

Uit recente cijfers van het Vias institute blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in totaal daalt, maar het aantal fietsdoden is wel gestegen. De Fietsersbond vraagt onder andere om een fietstoets bij aanpassingen van de verkeersinfrastructuur en ook de invoering van de slimme kilometerheffing om de autodruk te verminderen. Gaat minister Ben Weyts specifieke acties ondernemen, bijvoorbeeld ten aanzien van de doelgroep van fietsende senioren? Wil de Vlaamse Regering investeren in bijkomende fietsinfrastructuur? Komt er een fietstoets bij de (her)aanleg van wegen?

Video

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.