U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Eind 2016 lanceerde Kind en Gezin een oproep aan kandidaat-organisatoren die in een van hun locaties aan de slag willen met een inkomenstarief-mix (IKT). Kind en Gezin selecteerde tien proeflocaties die van 1 april 2017 tot 1 april 2018 op verschillende manieren die IKT-mix zouden toepassen.

In april 2017 is een nulmeting uitgevoerd: alle ouders, locaties in de buurt en betrokken organisatoren werden toen bevraagd. Dat werd herhaald in 2018.

In de commissie Welzijn van 27 juni deelde de vertegenwoordiger van Kind en Gezin ons mee dat de resultaten worden verwerkt en dat het eindresultaat klaar zou zijn in september 2018.

Minister, wat is de conclusie van de eindevalutie van de IKT-mix? Wat waren de ervaringen van de voorzieningen? Zijn die eenduidig? Zo niet, hoe was de ervaring van de verschillende organisatoren? Wat waren de ervaringen van de ouders? Zijn die eenduidig? Zo niet, wat zijn de verschillende ervaringen? Kwam uit de projecten voor voorzieningen een bruikbaar instrument om ouders te laten doorstromen van een plaats zonder IKT naar een plaats met IKT?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Collega Saeys, de duurtijd van het proefproject waarbij tien kinderdagverblijven zowel plaatsen met als zonder inkomenstarief, de zogenaamde IKT-mix, aanbieden, liep tussen april 2017 en april 2018. Concreet betekende deze einddatum dat er vanaf dan geen nieuwe kinderen voor een vrije prijs konden worden ingeschreven in de betrokken opvang. De reeds aanwezige kinderen met een vrije prijs kunnen uiteraard wel verder worden opgevangen aan dit vrij tarief naast de kinderen met inkomenstarief.

De IKT-mixwerking in de deelnemende kinderdagverblijven loopt de facto nu dus nog door. In de maanden na april 2018 werden de nodige cijfergegevens verzameld, de werking werd ook besproken en geëvalueerd in overleg met de deelnemende voorzieningen. Aan ouders, lokale besturen en andere opvang in de buurt werd de mogelijkheid geboden een online evaluatie in te vullen. In de zomermaanden werd gewerkt aan de verwerking van al deze gegevens, die nu in een eindrapport worden gegoten. Dit eindrapport en de antwoorden op uw vragen zijn vandaag nog niet beschikbaar. De planning is dat Kind en Gezin het rapport met conclusies voor advies in oktober afwerkt. Het is vandaag dus te vroeg om op uw vragen een concreet antwoord te kunnen bieden.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Minister, dat is heel jammer. Ik zal dus wachten tot in oktober, en dan zal ik mijn vraag om uitleg herhalen. Dank u wel.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.