U bent hier

In de kijker

Zorg voor mensen met jongdementie

Het Vlaamse Gewest telt naar schatting 5500 mensen met jongdementie: mensen bij wie dementie wordt vastgesteld voordat ze 65 zijn. In februari heeft het Vlaams Parlement al een resolutie aangenomen met aanbevelingen aan de regering over de zorg voor jongdemente mensen. Recent is de situatie van mensen met jongdementie nog in de pers gekomen. Aan minister Vandeurzen wordt nu gevraagd hoe het staat met de uitvoering van die aanbevelingen en of hij al stappen heeft ondernomen om de opvang van deze mensen te verbeteren.

Situatie in de psychiatrische afdeling Levanta in Zelzate

De Vlaamse Zorginspectie heeft de afdeling Levanta van het psychiatrische centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate doorgelicht. In die afdeling worden geïnterneerde vrouwen opgevangen die zware feiten hebben gepleegd. Uit de doorlichting bleek dat het beleid in dat centrum niet overeenkomt met de principes die ze zichzelf hebben opgelegd: patiënten werden bv. te lang opgesloten in een isoleercel en gesprekken in de bezoekersruimte werden opgenomen. Welke maatregelen zal de minister nemen om de situatie in Levanta te verbeteren?

Video

Verslag

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2439 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
2403 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2417 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2454 (2017-2018)
98 (2017-2018)
Externe sprekers
Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Stefaan Van Mulders (administrateur-generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn), James Van Casteren (administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)) en Katrien Verhegge (administrateur-generaal Kind en Gezin)
1754 (2018-2019) nr. 1
Bijlage 1: Jaarverslag Jeugdhulp 2017 (pdf)

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2439 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
2403 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2417 (2017-2018)
van Ingeborg De Meulemeester aan minister Jo Vandeurzen
2450 (2017-2018)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2456 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2454 (2017-2018)
98 (2017-2018)
Externe sprekers
Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Stefaan Van Mulders (administrateur-generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn), James Van Casteren (administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)) en Katrien Verhegge (administrateur-generaal Kind en Gezin)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.