U bent hier

In de kijker

Extreme droogte en de gevolgen voor de Vlaamse landbouw

De zomer van 2018 was erg warm en droog: ook de landbouwers in Vlaanderen hebben daardoor schade geleden. Commissieleden van meerderheid en oppositie ondervragen minister van Landbouw Schauvliege onder andere over de volgende onderwerpen:

  • is er al een zicht op de omvang van de schade, kan de schade erkend worden als landbouwramp?
  • de officiële vaststelling van de schade moet gebeuren door een schadecommissie die de gemeentes samengeroepen: hoeveel gemeentes hebben dat al gedaan, en kan de Vlaamse Overheid die schadecommissies ondersteunen?
  • Europa heeft al maatregelen genomen in verband met de grote droogte: hoe kan Vlaanderen die ondersteunen?
  • landbouwers kunnen zich extra verzekeren tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden. De Vlaamse overheid heeft plannen om een zogenaamde brede-weersverzekering uit te bouwen: hoe ver staat het daarmee?
  • welke maatregelen kan de regering nog meer nemen om dergelijke rampen te voorkomen, bv. in verband met waterbeheer door de landbouwers?

Video

Agenda

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2396 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.