U bent hier

In de kijker

Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan legt het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Daarin formuleert ze haar prioritaire doelstellingen en de resultaatsindicatoren. Het huidige plan loopt af in 2019, en in aanloop naar het opstellen van een nieuw format voor dit plan wisselen de leden van de commissie van gedachten met minister Sven Gatz, met de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en met Dries De Smet van de Vlaamse Jeugdraad.

Video

Verslag

92 (2017-2018)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris) en Dries De Smet (coördinator Vlaamse Jeugdraad)
1712 (2018-2019) nr. 1

Agenda

92 (2017-2018)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris) en Dries De Smet (coördinator Vlaamse Jeugdraad)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.