U bent hier

In de kijker

Vlaams opleidingsverlof

Vorig jaar sloot de Vlaamse Regering een akkoord met de sociale partners over vorming en opleiding. Dit akkoord tekent de krijtlijnen uit voor de hervorming van de diverse opleidingsincentives: het Vlaams opleidingsverlof (het vroegere betaald educatief verlof), opleidingscheques en Vlaams opleidingskrediet. De maatregel sociale promotie wordt uitgedoofd. Het akkoord voert ook een aantal wijzigingen in aan de regelgeving met betrekking tot de ervaringsbewijzen, de elders verworven competenties (EVC). De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet om de elementen uit dit akkoord te bekrachtigen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

Vraag om uitleg van Peter Van Rompuy aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de daling van het aantal werkzoekenden die een individuele beroepsopleiding (IBO) op de werkvloer volgden
Vraag om uitleg van Imade Annouri aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het jaarrapport 2017 van Unia en discriminatie op de werkvloer
van Andries Gryffroy aan minister Philippe Muyters
2381 (2017-2018)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.