U bent hier

In de kijker

Woninghuurdecreet

Door de zesde staatshervorming is de huurwetgeving sinds 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid. Tot de inwerkingtreding van een nieuw decreet blijft de federale Woninghuurwet van kracht. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering reeds de conceptnota Private Huur goed, en recent diende ze over de huurwetgeving een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. De doelstellingen zijn onder andere woonzekerheid bevorderen en de minimale woonkwaliteit voor de huurders te waarborgen, en een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen. Daartoe wijzigt de regering een aantal bepalingen uit de huidige federale Woninghuurwet, zoals het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur en het invoeren van een anonieme en renteloze huurwaarborglening voor huurders met de laagste inkomens. Minister Liesbeth Homans licht het ontwerp van decreet toe.

Video

Verslag

1612 (2017-2018) nr. 2
1612 (2017-2018) nr. 4
1612 (2017-2018) nr. 5
93 (2017-2018)
Externe sprekers
Dorien Van Cauwenberge (coördinator kwaliteitsbewaking Agentschap Wonen-Vlaanderen) en Kristiaan Vanderbiesen (Coördinator Vlaamse Wooninspectie, afdeling Woningkwaliteit)
1979 (2018-2019) nr. 1

Agenda

van de Vlaamse Regering
1612 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting

11:00 uur

93 (2017-2018)
Externe sprekers
Dorien Van Cauwenberge (coördinator kwaliteitsbewaking Agentschap Wonen-Vlaanderen) en Kristiaan Vanderbiesen (Coördinator Vlaamse Wooninspectie, afdeling Woningkwaliteit)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.