U bent hier

In de kijker

Woninghuurdecreet

Door de zesde staatshervorming is de huurwetgeving sinds 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid. Tot de inwerkingtreding van een nieuw decreet blijft de federale Woninghuurwet van kracht. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering reeds de conceptnota Private Huur goed, en recent diende ze over de huurwetgeving een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. De doelstellingen zijn onder andere woonzekerheid bevorderen en de minimale woonkwaliteit voor de huurders te waarborgen, en een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen. Daartoe wijzigt de regering een aantal bepalingen uit de huidige federale Woninghuurwet, zoals het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur en het invoeren van een anonieme en renteloze huurwaarborglening voor huurders met de laagste inkomens. Minister Liesbeth Homans licht het ontwerp van decreet toe.

Video

Verslag

1612 (2017-2018) nr. 2
1612 (2017-2018) nr. 4
1612 (2017-2018) nr. 5
93 (2017-2018)
Externe sprekers
Dorien Van Cauwenberge (coördinator kwaliteitsbewaking Agentschap Wonen-Vlaanderen) en Kristiaan Vanderbiesen (Coördinator Vlaamse Wooninspectie, afdeling Woningkwaliteit)
1979 (2018-2019) nr. 1

Agenda

van de Vlaamse Regering
1612 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en An Moerenhout
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting

11:00 uur

93 (2017-2018)
Externe sprekers
Dorien Van Cauwenberge (coördinator kwaliteitsbewaking Agentschap Wonen-Vlaanderen) en Kristiaan Vanderbiesen (Coördinator Vlaamse Wooninspectie, afdeling Woningkwaliteit)
Verslaggevers
Marc Hendrickx en Dirk de Kort
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.