U bent hier

In de kijker

Europese doelstellingen groene energie

Onlangs besliste Europa om de doelstelling voor hernieuwbare energie in zijn lidstaten op te trekken naar 32 procent in 2030. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelde in een advies ook dat de Vlaamse Regering een draagvlak moet creëren voor de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Hoe wil minister Joke Schauvliege de Europese doelstelling halen? Wat is haar reactie op het advies van de SERV? Wat is de stand van zaken van de opmaak van het klimaatplan? Welke maatregelen wil ze nemen?

Video

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.