U bent hier

In de kijker

Europese doelstellingen groene energie

Onlangs besliste Europa om de doelstelling voor hernieuwbare energie in zijn lidstaten op te trekken naar 32 procent in 2030. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelde in een advies ook dat de Vlaamse Regering een draagvlak moet creëren voor de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Hoe wil minister Joke Schauvliege de Europese doelstelling halen? Wat is haar reactie op het advies van de SERV? Wat is de stand van zaken van de opmaak van het klimaatplan? Welke maatregelen wil ze nemen?

Video

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.