U bent hier

De heer Dochy heeft het woord.

Het is misschien wat ongebruikelijk dat de visserij aan bod komt in deze commissie, maar het gaat over een niet onbelangrijk aspect. Op 11 juni werd het Valduvis-label voorgesteld. Dat is een label dat de duurzaamheid in de visserij ondersteunt en bewerkstelligt. De visserijsector is een belangrijke sector in Vlaanderen. We hebben nog 65 vaartuigen, met 400 bemanningsleden, die in 2017 ongeveer 22.000 ton vangsten aan land brachten. Dat is dus niet te veronachtzamen.

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ontwikkelde samen met de sector een duurzaamheidslabel. Het gaat over duurzaamheid in al haar facetten, zoals ecologisch, wanneer het gaat over de manier van vissen en het brandstofverbruik, sociaal, wanneer het gaat over de verloning van de werknemers, maar ook het dierenwelzijn, en economisch, wanneer het gaat over de financiële stabiliteit en rentabiliteit van de rederijen.

Er zijn elf indicatoren vastgesteld om de duurzaamheid te meten op een objectieve wijze. Reders die daarin meestappen, engageren zich om vooruitgang te boeken in het kader van de resultaten voor die indicatoren. De Vlaamse overheid engageert zich om op de visveilingen het Valduvis-label aan te brengen wanneer vis wordt geveild, zodat kopers weten of de vis voldoet aan de duurzaamheidslabels die daarvoor zijn gemaakt.

De provincie – dan gaat het natuurlijk over West-Vlaanderen – heeft zich ook geëngageerd om voor haar eigen personeelsrestaurants enkel nog vis aan te kopen die dit Valduvis-label draagt, dit ter ondersteuning van de reders die daarvoor inspanningen leveren.

Minister, mijn vraag is heel eenvoudig: kunt u overwegen om voor de Vlaamse overheid en de vele personeelsrestaurants van de Vlaamse administratie eenzelfde beweging te doen en enkel nog vis te laten aankopen die het Valduvis-label draagt?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Dochy, ik deel uw bezorgdheid dat de vis die de Vlaamse overheid als werkgever aan haar personeelsleden aanbiedt, duurzaam moet zijn. Daar zorgen we al voor, bijvoorbeeld door de aankoop van vis uitsluitend met het MSC-label (Marine Stewardship Council) – dat is een internationaal label voor duurzame vis – of het ASC-label, het internationaal label voor duurzame vis afkomstig uit aquacultuur. Meer zelfs, de vaste visleverancier bij het Facilitair Bedrijf – de administratie die verantwoordelijk is voor de catering in de grote kantoorgebouwen – veroverde recentelijk ook de eerste plaats in de duurzaamheidsindex wereldwijd. Deze index is de eerste alomvattende beoordeling ter wereld van hoe zestig van de grootste vlees-, vis- en zuivelproducenten ter wereld omgaan met duurzaamheid.

Er zijn echter een aantal specifieke redenen waarom ik niet zonder meer positief kan antwoorden op uw vraag, en dit heeft in hoofdzaak te maken met de schaalgrootte van de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf heeft contact gehad met de visleverancier en die wil zich zeker engageren om vis met Valduvis-erkenning te kopen. Alleen is het niet eenvoudig door de verwachtingen vanuit een grootkeuken. Heel veel mensen komen daar eten. Er mogen bijvoorbeeld geen graten in zitten, er moet een hoog volume ter beschikking kunnen worden gesteld, er moet 100 procent garantie zijn op levering, en ook budgetcontrole is belangrijk. De lokale vissoorten lenen zich hier niet altijd toe. Ik zeg niet dat ze zich er niet toe lenen, maar niet altijd.

Het Facilitair Bedrijf probeert in de personeelsrestaurants ook een evenwichtig aanbod te bieden, zodat verschillende vissoorten aan bod komen, bijvoorbeeld vette vis, magere vis, gepaneerde vis en dergelijke meer. Niet elke vissoort kan voortkomen uit Belgische visvangst.

Het Facilitair Bedrijf blijft echter inzetten op duurzaamheid, wil de klanten nog meer bewust maken van duurzame visvangst en is van plan in te zetten op samenwerking met de leverancier, periodiek verse vis op het menu te zetten onder ‘vangst van de dag’. Zoals eerder vermeld, zal mijn administratie er zeker naar streven om de Valduvis-erkenning hier voorop te stellen en hierover te communiceren, maar het is niet mogelijk om continu vis met deze erkenning aan te bieden in de restaurants. We zijn in elk geval bereid uit te zoeken in welke mate we daarin kunnen meegaan en dat zullen we ook doen. De administratie heeft gezegd dat ze dat een goed idee vindt.

Minister, bedankt dat het mogelijk is om hier deels op in te gaan en maximaal vis met het Valduvis-label te gebruiken. Als het niet mogelijk is, is het niet mogelijk in het kader van het assortiment. Daar heb ik begrip voor. In elk geval is het zeer verdienstelijk als daar aandacht voor is. Het zal ook worden geapprecieerd door onze Vlaamse reders, die het toch ook niet altijd gemakkelijk hebben.

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Ik wil nog een kleine aanvulling doen en dat is misschien niet onverwacht. In deze problematiek moeten we verder gaan dan de vis, en ook vlees en gevogelte, waarin we kwaliteitslabels hebben, meenemen. We mogen dat niet onderschatten, we moeten het goede voorbeeld geven.

Collega Dochy, laat ons samen een brief sturen naar de voorzitter van het parlement om te vragen om dat hier in huis al te doen. We willen dikwijls regels opleggen aan heel Vlaanderen, maar dat we er in eigen huis tegen zondigen, is een spijtige zaak.

Misschien kunnen we er een resolutie over maken, zoals voor dienstverplaatsingen. (Gelach)

De heer Dochy heeft het woord.

Mijnheer Wouters, ik wil graag ingaan op uw voorstel om samen een brief te schrijven. U vergelijkt nu natuurlijk met andere sectoren en andere voedingsproducten. Het unieke hier is dat dit label voor alle Belgische vis kan worden toegepast. Voor andere voedingsproducten bestaat er een resem van labels, die allemaal streven naar duurzaamheid. Er is geen eenduidig label dat een objectieve graadmeter is voor duurzaamheid. Dat bestaat enkel voor de vis, maar niet voor andere voedingsproducten, wat niet belet dat er ook aandacht moet zijn voor labels voor andere voedingsproducten.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.