U bent hier

Vergadering

donderdag 5 juli 2018, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

geschrapt
Gedachtewisseling over de uitvoering van het Globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019, met:
- Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
- Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
toegevoegd
90 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Verslaggevers
Elke Van den Brandt, Tine van der Vloet en Katrien Partyka

11:00 uur

geschrapt
Hoorzitting over het jaarverslag 2017 van Unia, met als sprekers:
- Els Keytsman, directeur Unia
- Maarten Huvenne, beleidsmedewerker Unia
toegevoegd
99 (2017-2018)
Externe sprekers
Els Keytsman (directeur Unia) en Patrick Charlier (Directeur Interfederaal Gelijkekansencentrum)
Verslaggevers
Bart Van Malderen en Piet De Bruyn
van de Vlaamse Regering
1620 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Valerie Taeldeman
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.