U bent hier

In de kijker

Globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019

Eind 2016 maakte de Vlaamse Regering een actieplan tegen thuisloosheid op. Hiermee wil ze uithuiszettingen tegengaan, dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen vermijden, chronische dak- en thuisloosheid aanpakken en een geïntegreerd beleid voeren. Over de uitvoering van het Globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019 wisselen de leden van de commissie van gedachten met minister Liesbeth Homans en minister Jo Vandeurzen.

Video

Verslag

90 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
1688 (2017-2018) nr. 1
99 (2017-2018)
Externe sprekers
Els Keytsman (directeur Unia) en Patrick Charlier (Directeur Interfederaal Gelijkekansencentrum)
1686 (2017-2018) nr. 1
1620 (2017-2018) nr. 2

Agenda

90 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

11:00 uur

99 (2017-2018)
Externe sprekers
Els Keytsman (directeur Unia) en Patrick Charlier (Directeur Interfederaal Gelijkekansencentrum)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.