U bent hier

In de kijker

Globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019

Eind 2016 maakte de Vlaamse Regering een actieplan tegen thuisloosheid op. Hiermee wil ze uithuiszettingen tegengaan, dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen vermijden, chronische dak- en thuisloosheid aanpakken en een geïntegreerd beleid voeren. Over de uitvoering van het Globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019 wisselen de leden van de commissie van gedachten met minister Liesbeth Homans en minister Jo Vandeurzen.

Video

Verslag

90 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
1688 (2017-2018) nr. 1
99 (2017-2018)
Externe sprekers
Els Keytsman (directeur Unia) en Patrick Charlier (Directeur Interfederaal Gelijkekansencentrum)
1686 (2017-2018) nr. 1
1620 (2017-2018) nr. 2

Agenda

90 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Verslaggevers
Elke Van den Brandt, Tine van der Vloet en Katrien Partyka

11:00 uur

99 (2017-2018)
Externe sprekers
Els Keytsman (directeur Unia) en Patrick Charlier (Directeur Interfederaal Gelijkekansencentrum)
Verslaggevers
Bart Van Malderen en Piet De Bruyn
van de Vlaamse Regering
1620 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Valerie Taeldeman
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.