U bent hier

Vergadering

dinsdag 19 juni 2018, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Voorzitter

In de kijker

Gezondheidsdoelstelling Natuur en Gezondheid

De milieukwaliteit van de leefomgeving beïnvloedt de gezondheid. Heel wat factoren bepalen samen de invloed van het milieu op de gezondheid, zoals de ernst en duur van de blootstelling aan polluenten, leeftijd en geslacht van de persoon, aanwezigheid van groen in de leefomgeving, ... Er is een bewezen positieve relatie tussen enerzijds natuur en groen, en anderzijds de fysieke en mentale gezondheid. Leden van de Groenfractie dienden een voorstel van resolutie in om deze inzichten te vertalen in het natuurbeleid, ruimtelijkeordeningsbeleid en preventieve gezondheidsbeleid. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van resolutie.

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
2228 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
2226 (2017-2018)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.