U bent hier

Vergadering

dinsdag 19 juni 2018, 13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Voorzitter

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. De voorbije weken bespraken de leden van de commissie samen met minister Bart Tommelein deze begrotingscontrole, wat ook gebeurde in de diverse bevoegdheidscommissies met de respectief bevoegde minister. Vandaag nemen ze akte van die deelverslagen, ze ronden de besprekingen af en stemmen over de verschillende ontwerpen van decreet.

Video

Agenda

Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 6. Financiën en Begroting
Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding
Stemmingen over de aan de commissie toegewezen artikelen

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.