U bent hier

Commissievergadering

woensdag 13 juni 2018, 9.30u

Voorzitter
van Willy Segers aan minister Ben Weyts
2095 (2017-2018)

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Minister, collega’s, we kijken uit naar de zomer maar puur organisatorisch moeten we ook al kijken naar de nazomer. Meer bepaald op zondag 2 september is het weer zover en nodigt de Vlaamse Rand fietsers en andere personen die willen deelnemen aan de zesde editie van het Gordelfestival met veel plezier uit.

Ook dit jaar zullen twee essentiële zaken in de verf staan: het Vlaamse en groene karakter van de gemeenten die naast Brussel liggen. De vorige editie was in elk geval positief te noemen. Meer dan 26.000 mensen gordelden toen mee. Uiteraard is het de bedoeling om elk jaar meer mensen te verleiden om de verschillende facetten van de Vlaamse Rand te komen ontdekken. Tijdens deze editie zijn een aantal nieuwigheden te ontdekken. Zo staat Flanders Classics voor de eerste keer mee in voor de organisatie van het festival, is Tervuren dit jaar focusgemeente en wordt de gekende 100 kilometer meer opengesteld voor de iets minder getrainde fietsers. Deze vernieuwingen zijn gebleken uit de evaluatie en vormen een extra stimulans voor mensen om mee te komen gordelen.

Minister, hoe zal deze editie van het Gordelfestival worden gepromoot? Wat mogen we precies verwachten van de inbreng van Flanders Classics? Op welke manier zult u de gemeenten en lokale verenigingen in de Vlaamse Rand aanmoedigen om hun mobiliserende krachten aan te wenden? Op welke manier zullen de faciliteitengemeenten in de kijker worden gezet? Hoe wilt u de Gordelklassieker van 100 kilometer meer openstellen voor een groter publiek? Komen er dit jaar meer externe financieringsbronnen, gelet op het grotere aantal bezoekers waar men op mikt? In welke acties wordt voorzien om anderstaligen op een uitnodigende manier in contact te brengen met het Gordelfestival en het Vlaamse karakter van de streek?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

We hebben dit jaar een beetje een nieuwe aanpak, in die zin dat we een nieuwe partner hebben, naast de bestaande partners, namelijk Flanders Classics. Op die manier kunnen we de Gordel naar een nog hoger niveau tillen. Flanders Classics werkt mee op twee belangrijke assen: enerzijds de promotie en anderzijds de praktische organisatie van het Gordelfestival.

Wat de promotie betreft, zal Flanders Classics vooral inzetten op de sociale media. Er is een nieuw campagnebeeld gemaakt, waarbij we met diverse animatiefilmpjes zo sterk mogelijk aanwezig proberen te zijn op de sociale media. Er wordt ook opnieuw samengewerkt met Radio 2, het Nieuwsblad en RINGtv. Ook www.cycling.be wordt een belangrijke promopartner. Midden augustus wordt bus aan bus in de hele Vlaamse Rand een promofolder verspreid. De gemeenten van de Vlaamse Rand krijgen trouwens een promopakket van Flanders Classics, in de hoop dat ook zij een tandje bij steken.

Flanders Classics neemt niet alleen het communicatieplan maar ook de organisatie van het Gordelfestival op zich. Hiervoor werken ze nauw samen met de provincie Vlaams-Brabant voor de locatie in Huizingen. Ze werken ook samen met de gemeentelijke diensten van Tervuren omdat dit de focusgemeente is. Daarnaast staat Flanders Classics in voor de praktische uitwerking van het evenement, en voor allerhande deelaspecten van het Gordelfestival zoals samenwerking met de politie, het Rode Kruis, de hulpdiensten. We leveren vooral inspanningen om lokale verenigingen in de omgeving van Huizingen en Tervuren maximaal bij dat festival te betrekken.

We hebben ook heel wat nieuwigheden en unieke belevenissen zoals de Gordelklassieker waar ik opnieuw op wilde focussen, namelijk de 100 kilometer rond Brussel over de Vlaamse en groene Rand, waarbij we ook zoveel mogelijk faciliteitengemeenten aandoen. Bij die klassieke Gordel van 100 kilometer kunnen we de mensen de beleving geven zoals echte professionele pelotonwielrenners, namelijk onder begeleiding van politie en anderen. Zo kunnen zij in één stuk doorrijden en worden kruispunten afgezet, waardoor zij nergens nog halt moeten houden. Onder begeleiding van politie en motoren wordt gezorgd voor een vlotte doorstroming. Dat is een unieke ervaring. Dat was vorig jaar een succes en om die reden zullen we het aantal pelotons verdubbelen. Vorig jaar waren er vier pelotons van 125 deelnemers, nu maken we er acht pelotons van 125 deelnemers van. Dat betekent dat een duizendtal mensen die unieke ervaring kunnen beleven. We zorgen ook voor een leuk parcours, waarbij men door het domein van de Plantentuin van Meise rijdt.

Voor de lopers zetten we in primeur de deuren van het Afrikamuseum in Tervuren open. Dat is nog niet geopend voor het grote publiek, men is daar nog altijd aan het werken. Wij zorgen er nu voor dat de lopers doorheen het museum of een deel van het museum zullen kunnen lopen.

Verder wordt in het provinciaal domein van Huizingen de focus gelegd op gezinnen en kinderen: VIK, very important kinderen. De kinderen zijn daar dus de baas en ouders spelen een ondergeschikte rol. Alles staat dus in het teken van de kinderen.

De 100 kilometertochten vertrekken en komen aan in Tervuren. Het zal u plezieren, mijnheer Segers, dat in Dilbeek in een bevoorradingsstop is voorzien. Die tocht van 100 kilometer is natuurlijk voor de ietwat geoefende fietsers. Men hoeft daarvoor niet zwaar getraind te zijn, maar het is natuurlijk wel een heuvelachtig parcours. Voor een biljartvlak parcours moet men niet in De Rand zijn. Maar ik neem er ook zelf altijd aan deel en ik kan dan ook bevestigen dat het geen al te hoge moeilijkheidsgraad is.

Er zijn ook alternatieven voor de minder geoefende fietsers. Vanuit Huizingen en Tervuren vertrekken er tochten van 20, 40 en 60 kilometer. Ik denk dat we daarmee alle fietsers van alle niveaus kunnen aanspreken.

Het is de bedoeling om samenwerkingsverbanden, ook met commerciële partners, op te zetten. Die gesprekken lopen momenteel en daarvoor komt het netwerk van Flanders Classics goed van pas.

De promotiebrochure die bus aan bus wordt verspreid, zal ook expliciet anderstaligen uitnodigen. We doen nog altijd de inspanningen die we voordien deden via communicatiekanalen die zich vooral richten tot expats. We blijven die benutten maar daarnaast nodigen we via de promobrochure anderstaligen uit om deel te nemen

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw uitgebreide antwoord, waarin u nagenoeg het totaalprogramma hebt meegegeven. Dat zit goed. Ik onthoud daar voor al drie zaken uit. Een daarvan is de nieuwe rol van Flanders Classics. We kennen de reputatie van Flanders Classics als organisator van dit soort evenementen, daar heb ik dan ook alle vertrouwen in. Daarnaast is er een verdubbeling van de capaciteit wat de fietspelotons betreft, dat was een vraag uit de evaluatie.

Wat de promotie en de mobilisering betreft, is het goed dat de gemeenten en lokale verenigingen worden betrokken en dat er een speciale promotie naar de expats gaat. Ook dat was een aandachtspunt uit de evaluatie.

En tot slot is het goed dat de basisdoelstelling van de vroegere Gordel, namelijk het onder de aandacht brengen van het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse gemeenten rond Brussel, wordt gerespecteerd met het behoud van de samenwerking met de gemeenschapscentra in vier faciliteitengemeenten. Dat moet nog altijd een van de basisdoelstellingen zijn.

Ik kijk met veel plezier uit naar de zesde editie, hopelijk een nog succesvollere editie dan vorig jaar. En voor wie er bij zal zijn, welkom op de bevoorradingsstop in Dilbeek. Uiteraard zullen we dan in het najaar wel zien hoe alles is verlopen en wat er eventueel nog kan bij komen.

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is toch nog altijd een hoogdag waarop men een Vlaams sportief gevoel heeft. Wanneer ik echter een dergelijk goed gevoel heb, vraag ik me na een poos altijd af of ik niet overdrijf. De bedoeling van de Gordel blijft ook om niet-geïntegreerde anderstaligen bij de zaak te betrekken. Hebben we een instrument om dat te meten? Men ruikt daar de massage van de spieren maar het is belangrijk dat we ook de massage ruiken bij de mensen die we proberen bij het Vlaamse karakter van de rand te betrekken. Hebben we een instrument om te meten wat we daar achteraf hebben gewonnen?

Wie betaalt wat wanneer het gaat over mogelijke kandidaatstellingen van gemeenten? Wat is de financiële verdeling voor het betalen van de activiteiten?

Minister, de vraag van de heer Doomst is terecht. Het is veelbelovend wat u net uit de doeken hebt gedaan wanneer het gaat over de opzet van het Gordelfestival editie 2018. 2016 was, onder andere door slecht weer, niet zo’n succesvolle editie, 2017 wel.

Hoe zullen we op een bepaald moment kunnen evalueren of we in dat opzet zijn geslaagd, namelijk het behoud van dat Vlaamse karakter? In 2016 bedroeg de totale kostprijs van het Gordelfestival 666.000 euro. Dat is een belangrijke som, die dan ook goed moet worden ingezet. Wat is de totale kostprijs voor de editie 2018 en wat is het aandeel daarin van Vlaanderen en van de gemeenten?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De kostprijs blijft ongeveer dezelfde. Ik ken die niet in detail en evenmin de concrete verdeling, maar op dat vlak doen zich geen wijzigingen voor. Er zijn wel wat verschuivingen, net door de deelname van Flanders Classics. Dat maakt dat andere partners minder middelen moeten besteden aangezien veel werk doorschuift naar Flanders Classics. Wat de eindsom betreft, zijn er volgens mij geen grote wijzigingen.

We investeren veel in het Gordelfestival maar ik vind het nog altijd de moeite waard om te  focussen op het Vlaamse en groene karakter van de Rand. Dat gebeurt minstens eenmaal per jaar en ik vind het een goede zaak dat we daar wat geld aan besteden, zowel voor de inwoners zelf als voor de thematiek die ons na aan het hart ligt.

Wat het meetinstrument betreft ten aanzien van anderstaligen, hebben we enerzijds de inschrijvingen die vooraf moeten gebeuren voor de 100 kilometertocht. Dat is een beetje een graadmeter maar daarnaast gaat het vooral over de impressie van de organisatoren, het personeel, vzw 'de Rand' en anderen die op het terrein aanwezig zijn. We organiseren achteraf geen taaltest maar we proberen op basis van impressies wel een beeld te schetsen, wat aardig lukt. Het blijft natuurlijk een indruk op het terrein, het is geen exacte wetenschap maar een impressie van mensen die met hun twee voeten op het terrein staan.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.