U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Vanwesenbeeck heeft het woord.

Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld)

Minister, in januari 2018 heb ik een schriftelijke vraag gesteld over mogelijke subsidiefraude. Ik kreeg als antwoord dat in minder dan 10 jaar tijd er ongeveer 55 bedrijven zijn waar een soort van fraude is ontdekt. In 26 fraudedossiers werd overgegaan tot een administratieve terugvordering voor een totaalbedrag van 15,5 miljoen euro. De rest zit in een strafonderzoek.

De problematiek van de subsidiefraude werd recent ook besproken in de commissie naar aanleiding van audits die werden uitgevoerd voor de kmo-portefeuille voor de bekende helikopterlessen, die regelmatig terug aan de orde zijn. U kondigde aan dat een geautomatiseerd fraudedetectiesysteem zou worden ingezet om op basis van data-analyse fraude in een vroeg stadium te detecteren. U gaat dat in de eerste plaats toepassen op de kmo-portefeuille. Eerlijk gezegd denk ik dat dat niet anders kan aangezien het relatief kleine bedragen zijn en heel veel aanvragen. Als we dat anders zouden doen, zouden de kosten hoog liggen. Er zou een bestek worden gelanceerd en de offertes zouden binnen moeten zijn op 30 maart 2018.

Minister, wat is de stand van zaken? Hebt u een ontwikkelaar gekozen? Welk verder traject is er gepland? Wanneer kan een operationeel fraudedetectiesysteem worden verwacht?

In de eerste plaats gaat u dit toepassen op de kmo-portefeuille, hebt u gezegd. Hebt u al nagedacht op welke andere instrumenten dit systeem kan worden toegepast? Wat is de stand van zaken?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Op 7 mei 2018 werd Devoteam aangesteld als ontwikkelaar van het fraudedetectiesysteem. De ontwikkeling is intussen opgestart. De eerste fase van het project bestaat uit het verzamelen en opkuisen van de data. De ontwikkelaar is hier momenteel mee bezig. Zodra dit proces is afgerond, wordt gestart met het bouwen van de dataset die als input zal dienen voor het artificiële-intelligentiemodel. Eerst zorgen voor de input en dan een model daarvoor bouwen. De volgende stap is het bouwen van het model.

Zodra de verschillende artificiële-intelligentiemodellen zijn gevalideerd, kunnen de volgende stappen worden geautomatiseerd: de collectie van de data via een automatische koppeling met de databank van de kmo-portefeuille en de externe data via het Vlaamse MAGDA-platform (MAximale GegevensDeling tussen Administraties). De filosofie is altijd: we gaan bij de bedrijven bijkomende informatie vragen. Dan volgen de injectie van de data in een dataplatform, de preprocessen van de data, en het uitvoeren van de verschillende artificiële-intelligentiemodellen om een frauderisicoscore te berekenen. Zo kom je tot een risicoscore, en dan kun je daarmee verder gaan.

Tot slot wordt er een dashboard ontwikkeld om de output en de frauderisicoscore te visualiseren en de nodige actie te kunnen ondernemen. Het fraudedetectiesysteem zal in een eerste versie operationeel zijn eind september 2018. Op dat ogenblik kan worden onderzocht of het wenselijk is om bijkomende gegevensbanken te koppelen. Het is altijd een indicatie. Dan weet je waar je moet controleren. Ik hoop dat we op die manier de juiste stappen kunnen zetten.

Als we met die twee databanken zien dat we nog andere nuttige zaken kunnen koppelen, dan doen we dat. Laat ons nu maar beginnen, dat is belangrijk. Het is vandaag nog te vroeg, laten we eerst dit systeem ontwikkelen, bekijken of het lukt, waar het slaagt en waar er moeilijkheden zijn, om dan te bekijken hoe we het uitbreiden. Daar kan ik nu echt nog geen antwoord op geven.

De voorzitter

Mevrouw Vanwesenbeeck heeft het woord.

Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld)

Minister, dat is begrijpelijk. Je moet inderdaad eerst kijken of het wel werkt om dan verder te kijken. Voor hetzelfde geld had u gezegd dat we dat voor die en die subsidies al moeten toepassen. Ik vind uw antwoord zeker voldoende.

Ik ben ook benieuwd naar het budget. Wat is ongeveer het budget van dit project?

Als u het goedvindt, zal ik dat overmaken aan het commissiesecretariaat.

Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld)

Dat is goed. Dank u wel.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.