U bent hier

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, in de commissievergadering van 9 mei 2017 stelde ik u een vraag over de instrumenten die de lokale besturen ter beschikking hebben om op te treden tegen nieuwe bewoning op plaatsen waar dat vanuit ruimtelijk oogpunt niet is toegelaten. Er was toen immers onduidelijkheid bij de lokale besturen hoe ze ermee om moesten gaan, onder andere over hoe ze het stakingsbevel moesten toepassen, dat nochtans een instrument is dat ter beschikking was.

De instrumenten voor handhaving van permanente bewoning in weekendverblijven, zowel de zachte als de harde instrumenten, waren opgenomen in een draaiboek voor lokale besturen. Het oorspronkelijke draaiboek uit 2010 werd geactualiseerd in 2014, maar in 2017 plots van de website gehaald. U gaf in uw antwoord in die commissievergadering van 9 mei 2017 aan dat er volop aan een nieuw draaiboek werd gewerkt. Ik citeer: "Er wordt gewerkt aan een nieuw draaiboek. Dat is er nog niet. De reden daarvoor is dat er veel gewijzigd is in het kader van de omgevingshandhaving en dat men dat wil meenemen. Men heeft niet alleen de instrumenten zoals men die vroeger kende, maar bijvoorbeeld ook de handhaving met bestuurlijke maatregelen, een nieuw beboetingskader en dergelijke meer. Daarom is besloten om dat op dit moment niet op de website te zetten, omdat het nog niet helemaal klaar is, en om ook niet meer volledig in te zetten op die pakkans, maar ook te werken aan de hand van die andere instrumenten."

U bevestigde dat er zo snel mogelijk een nieuw draaiboek moest komen, waarbij ook de nieuwste handhavingsinstrumenten opgenomen zouden zijn. Op mijn voorstel gaf u  ook aan een aantal federale instrumenten te willen opnemen en mee te nemen in de communicatie naar de lokale besturen. Ondertussen zijn we een jaar verder en stellen we vast dat het draaiboek nog steeds niet gepubliceerd is.

Minister, wanneer zal uw administratie eindelijk klaar zijn met het nieuwe, uitgebreide draaiboek voor de lokale besturen? Wat is de stand van zaken? Hoe zult u communiceren met de gemeenten eenmaal het draaiboek er is?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Vandaele, ik heb inderdaad in mei vorig jaar gezegd dat het een goede zaak was om een nieuw draaiboek op te maken en op de website te zetten. Die opdracht is ook gegeven in mei 2017, maar op het moment dat het eigenlijk zo goed als klaar was, zijn mijn diensten tot het besluit gekomen dat het wellicht zinvoller was om het niet te publiceren omdat er een nieuw besluit Handhaving Omgevingsvergunning in werking zou treden op 1 maart 2018. Het leek hen dus beter om het niet meer te publiceren maar eerst te actualiseren en dan pas op de website te zetten.

Dat is wat op dit moment gebeurt en ik hoop dat het ook zo rap mogelijk volledig is geactualiseerd en dat de nieuwe handhavingsinstrumenten die in het besluit staan, kunnen worden meegenomen. Het klopt dat het dus nog niet op de website heeft gestaan en dit is de reden waarom het nog niet is gebeurd.  

De heer Vandaele heeft het woord.   

Minister, het zal u niet verbazen dat ik niet echt blij ben met uw antwoord, maar ik begrijp uit uw antwoord dat u ook niet echt blij bent met het feit dat het er nog niet is. Laat het ons daarbij houden.

Wat ik in elk geval uit ervaring weet, is dat die gemeenten die de instrumenten die er destijds waren en die toen relatief nieuw waren – stakingsbevel, strijdig gebruik, gekoppeld aan het uitdovend woonrecht voor mensen die er al langer waren en gekoppeld aan een strengere aanpak van diegenen die zich nieuw vestigden op plaatsen waar het niet mocht, bijvoorbeeld in weekendverblijven of weekendverblijfparken –, hebben gebruikt – een systeem dat trouwens zeer goed werkte ook al zette het bij sommigen kwaad bloed –, nu met de broek op de hielen staan. Het gaat als een lopend vuurtje rond dat het weer kan op het moment dat het strijdig gebruik niet meer wordt geacteerd, dat de boetes niet meer als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de mensen hangen. Ik hoor ook op het veld dat de laatste paar jaar het aantal mensen dat zich ten onrechte vestigt, weer is toegenomen. Je weet dus vandaag al dat op het moment dat je de riem weer aanhaalt en dat je weer strenger wil optreden, er weer een hoop nieuwe problemen zullen zijn die er eigenlijk niet meer waren nadat de vorige regeling werd ingevoerd en toegepast.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.