U bent hier

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Het gebruik van vislood, waarmee sportvissers hun vislijn verzwaren, is ongezond en slecht voor het milieu en moet uiteindelijk helemaal worden uitgebannen. Daarover is Nederlands minister Schouten het eens geworden met de sector. De afspraken zijn vastgelegd in een green deal, die op 22 mei door alle partijen werd getekend.

In Nederland moet het gebruik van lood door sportvissers de komende drie jaar met minimaal 30 procent dalen. Voor de langere termijn is het de bedoeling om het vislood helemaal uit te bannen.

Om ervoor te zorgen dat er in 2021 daadwerkelijk 30 procent minder lood wordt gebruikt, zullen alle partijen de komende periode heel sterk inzetten op volwaardige, duurzame alternatieven voor het huidige vislood. Daarbij gaat het om producten van bijvoorbeeld steen, glas of ijzer. De detailhandel zal klanten nieuwe, milieuvriendelijke producten aanraden en het assortiment lood geleidelijk afbouwen. Daarnaast komt er een campagne om sportvissers te informeren over de nadelen van lood en om hen te wijzen op de beschikbare alternatieven. Ook is het de bedoeling om de komende jaren gebieden aan te wijzen waar niet meer met lood gevist mag worden. Dit thema hebben we in deze commissie al uitvoerig besproken op 20 februari.

Ik heb hierover een aantal nieuwe vragen, minister.

In de commissie van 20 februari zei u bereid te zijn om aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) te vragen om dit nog eens aan bod te brengen tijdens het volgende sectoroverleg en te bekijken hoe de sector dat zelf ziet. Heeft dit sectoroverleg ondertussen plaatsgevonden en welke oplossingen kwamen naar voren?

Hebt u hierover al contact gehad met uw Nederlandse collega-minister? In hoeverre heeft uw administratie contacten met Nederland over deze problematiek?

In het antwoord 861/3 van juni 2015 stelde het Comité van Ministers aan de Benelux Interparlementaire Assemblee het volgende: “Het Comité van Ministers zal de komende jaren verder inspanningen blijven doen om het gebruik van lood te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven verder te promoten.” Welke acties werden er door het comité ondernomen sinds dit antwoord? Kunnen er gemeenschappelijke afspraken gemaakt worden met Nederland om deze problematiek aan te pakken?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Vermeulen, bedankt voor uw terechte bezorgdheid over het vislood. Het sectoroverleg visserij komt twee keer per jaar samen. U stelde uw vraag in februari. De laatste vergadering vond plaats op 15 januari 2018. De volgende vergadering is op 10 september 2018. Dit onderwerp staat daar met stip genoteerd op de agenda en wordt daar zeker opgevolgd.

Er is contact geweest met de Nederlandse tegenhanger van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De Nederlandse green deal waar u naar verwijst, omvat een heel intensieve campagne naar sportvissers om bewustwording rond dit thema te creëren, en ook naar de hengelsporthandelaars om meer alternatieven aan te bieden. Uit de contacten met Nederland weten we dat momenteel alleen één belangenvereniging inzake huisdieren toegetreden is tot de green deal. Het klinkt misschien raar, maar zij bieden dus ook hengelsportartikelen. Vandaar dat het die groep is. Hun leden verkopen naast hun producten ook hengelsportartikelen, en doen daar op hun manier aan mee.

Op Benelux-niveau zijn in het Comité van Ministers werkgroepen opgericht die werkzaam zijn rond jacht en trekvissen, omdat er op het vlak van jachtwildsoorten en vismigratie grensoverschrijdende aspecten zijn. Het Comité van Ministers heeft geen beslissingen genomen of opdrachten gegeven om met betrekking tot loodalternatieven een specifieke werkgroep op te richten. Het wordt aanzien als een soort verantwoordelijkheid van elke minister omdat het niet over de grenzen heen gaat.

Zoals ik reeds heb gezegd, werden al enkele acties uitgevoerd om hengelaars te sensibiliseren. Verder gaf ik toen aan, mevrouw Vermeulen, om volop te willen inzetten op sensibilisering en op het stimuleren van de vrijwillige aankoop van loodalternatieven.

Op de volgende vergadering in september van het sectoroverleg zullen we spreken welke bijkomende maatregelen we kunnen nemen. Mogelijke acties zijn het opnemen van een ‘loodcode’ in het Reglement Openbare Visserij. Dat zou interessant kunnen zijn. Het reglement omvat alle regels die de vissers moeten respecteren.

Sportvisserij Vlaanderen is ook bereid om samen met mijn administratie na te denken over bijkomende acties. Sportvisserij Vlaanderen heeft binnenkort een overleg met de Belgische beroepsfederatie van hengelsportbedrijven om deze problematiek te bespreken. We volgen dit zeker verder op. Dit is een terechte bekommernis van u, collega Vermeulen, waar we graag samen werk van maken.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik zal een beetje moeten wachten tot september. Ik zal dan zeker opnieuw een vraag stellen. Ik kijk natuurlijk nog altijd met een beetje jaloezie naar de intensieve aanpak van Nederland. Ik hoop dat Vlaanderen daar ooit in kan meestappen.

Ik ben blij dat u de loodcode vermeldt die ik al heb meegegeven in februari als voorstel. Dat daar ernstig over wordt nagedacht, doet me alleszins plezier.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.