U bent hier

In de kijker

Uitvoering Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

In een interview uitte onder andere de Vlaamse Bouwmeester zijn twijfels over de snelheid waarmee de zogenaamde betonstop zal worden doorgevoerd in Vlaanderen, in uitvoering van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De provincie Antwerpen laat de burgers in een proefproject zelf voorstellen doen over hoe dorpen en gehuchten nieuw leven kan krijgen. Zodoende wil men het doemscenario van spookdorpen, waar niemand woont wegens te moeilijk bereikbaar en te weinig voorzieningen, afwenden. Hoe reageert minister Joke Schauvliege op de opmerkingen van de Vlaamse Bouwmeester? Wanneer zal het Instrumentendecreet dat planschade en planbaten harmoniseert, op tafel liggen? Hoe staat ze tegenover het initiatief in de provincie Antwerpen?

Video

Verslag

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
2079 (2017-2018)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2176 (2017-2018)
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
2085 (2017-2018)

Agenda

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
2079 (2017-2018)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2176 (2017-2018)
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
2085 (2017-2018)
van Lode Ceyssens aan minister Joke Schauvliege
2119 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
2139 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.