U bent hier

De heer Vandaele, voetballiefhebber, heeft het woord.

Voorzitter, dat is een kleine vergissing, maar het zal niet de enige zijn.

In december 2017 is de VRT gestart met het aanbod fragmenten met de doelpunten en de belangrijke momenten uit wedstrijden vrijwel meteen live te bekijken door middel van de sport- en voetbalapp van de VRT. De seizoenspas om die zogenaamde Near Live Clips te kunnen bekijken, kost een luttele 3,5 euro.

Minister, tijdens de plenaire vergadering van 20 december 2017 heb ik een actuele vraag gesteld om uw visie te horen: past dit initiatief van de VRT, waarbij een gedeelte van het sportnieuws tegen betaling wordt aangeboden voor het op het open net verschijnt, binnen de huidige beheersovereenkomst? U hebt toen geantwoord dat het om een contractuele verbintenis tussen de VRT en de Pro League gaat en dat dit eigenlijk wel binnen de beheersovereenkomst past. De beheersovereenkomst stelt immers dat de VRT een toegankelijk en universeel aanbod moet aanbieden, maar dat de VRT ook voluit voor digitale mogelijkheden kan gaan. Vervolgens hebt u verklaard dat de VRT wel voorzichtig moet omgaan met de tarieven die hiervoor worden bepaald.

Minister, aangezien de VRT het initiatief na het huidige voetbalseizoen zal evalueren en zal nagaan waar er moet worden bijgestuurd, zou ik u hierover graag enkele vragen stellen. Hoe evalueert u het betalend aanbieden van voetbalbeelden op de Sporza-app door de VRT? Hoeveel gebruikers heeft de VRT voor deze betaalfunctie geregistreerd? Zijn er grote verschillen tussen de reguliere competitie en de play-offs of play-downs? Is de openbare omroep van plan deze functie opnieuw aan te bieden voor het voetbalseizoen 2018-2019?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mijnheer Vandaele, met betrekking tot uw vraag om uitleg heb ik natuurlijk de VRT gecontacteerd. De openbare omroep heeft me laten weten dat Sporza al geruimde tijd Near Live Clips aanbiedt. Dit gebeurt al langer dan dat dergelijke clips van de Pro League worden aangeboden. Dergelijke clips sluiten aan bij de doelstelling in de beheersovereenkomst om audiovisuele content op online platformen op een moderne manier aan te bieden, onder andere voor jonge gebruikers. Indien Sporza over de gepaste rechten beschikt, worden de zogenaamde Near Live Clips aangeboden. Dat is het geval voor de Europa League, voor de Croky Cup, dat is de Beker van België, en vanaf vanavond ook voor het wereldkampioenschap voetbal. Sporza biedt trouwens ook Near Live Clips aan van andere sporten, zoals wielrennen, atletieksporten, basketbal en verschillende zogenaamde kleinere sporten. De VRT zet in op dit consequent aanbod om de openbare opdracht ten volle en divers in te vullen.

In de overeenkomst met de Pro League zijn de rechten ook verworven voor het voetbal in eerste klasse. Het contract stelt dat de uitbating van die rechten in een betaalomgeving moet gebeuren. Dit gebeurt in eerste instantie om de markt van de betaaltelevisie tegen gratis Near Live Clips te beschermen. Sporza heeft de clips tegen een prijs van 3,49 euro aangeboden en is pas na vijftien speeldagen gestart.

De VRT heeft voor de betalende Near Live Clips iets meer dan 1100 gebruikers geregistreerd. Dat lijkt me niet echt een getal om van achterover te vallen. Sinds de start van de Near Live Clips is het aantal gebruikers gradueel toegenomen. De eventuele concurrentiële gevolgen voor de andere spelers lijken op dit ogenblik dan ook de facto veeleer beperkt. De VRT kan dit echter niet volledig zelf nagaan. De VRT kan dit niet staven met de gebruikscijfers van de initiatieven van de andere spelers, die we om concurrentiële redenen niet kennen.

De VRT heeft me laten weten dat Sporza deze Near Live Clips van de Pro League ook volgend voetbalseizoen zal aanbieden. De prijs daarvan is nog niet bepaald.

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, het is natuurlijk lachwekkend dat een openbare omroep met een app 1100 gebruikers bereikt. Ik weet het niet. Tegen een prijs van 3,5 euro is dit ongetwijfeld een deficitaire operatie. Volgens u moet het, want dit maakt deel uit van het contract met de Pro League. Dat is mogelijk, maar ik vraag me toch af of deze operatie zinvol is als slechts een zo klein publiek wordt bereikt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.