U bent hier

In de kijker

Wijziging successierechten

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de successierechten te hervormen. Hiermee wil ze de huidige tarievenstructuur aanpassen en dit decreet samen met de federale hervorming inzake het erfrecht op 1 september aanstaande in werking laten treden. De leden van de commissie bespreken de artikels uit het ontwerp van decreet en stemmen erover.

Video

Agenda

867 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Artikelsgewijze bespreking van en stemming over het ontwerp van decreet

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.