U bent hier

In de kijker

Coördinatieopdrachten provinciegouverneurs: gedachtewisseling

De Vlaamse provinciegouverneurs worden in de commissie Binnenlands Bestuur verwacht om hun jaarverslag 2017 toe te lichten, met bijzondere aandacht voor hun coördinerende taken in opdracht van de Vlaamse Regering. Omdat de huidige bestuursperiode op zijn einde loopt, zal ook worden besproken welke lessen daaruit kunnen worden getrokken en welke aanbevelingen er naar de volgende bestuursperiode kunnen worden gedaan.

Video

Verslag

81 (2017-2018)
Externe sprekers
Lodewijk De Witte (gouverneur provincie Vlaams-Brabant), Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen), Herman Reynders (gouverneur provincie Limburg) en Carl Decaluwé (gouverneur provincie West-Vlaanderen)
1680 (2017-2018) nr. 1
Bijlage 1: Evaluatie coördinatieopdrachten gouverneur Oost-Vlaanderen (pdf)
1611 (2017-2018) nr. 2

Agenda

81 (2017-2018)
Externe sprekers
Lodewijk De Witte (gouverneur provincie Vlaams-Brabant), Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen), Herman Reynders (gouverneur provincie Limburg) en Carl Decaluwé (gouverneur provincie West-Vlaanderen)
Verslaggevers
Els Robeyns en Ingeborg De Meulemeester
van de Vlaamse Regering
1611 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Willy Segers en Kurt De Loor
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.