U bent hier

In de kijker

Slachthuizen: hoorzitting en gedachtewisseling

Undercoverbeelden van een activist van Animal Rights brachten in 2017 aan het licht dat varkens in het slachthuis van Tielt worden mishandeld voor ze worden geslacht. Minister Ben Weyts beval daarom een volledige doorlichting van alle slachthuizen in Vlaanderen door een onafhankelijke externe partij. De Federatie van het Belgisch Vlees - vzw (FEBEV) voerde die doorlichting uit, en de leden van de commissie houden daarover vandaag een hoorzitting met een vertegenwoordiging van de FEBEV. Daarna wisselen ze van gedachten met minister Ben Weyts over het toezicht op de slachthuizen inzake dierenwelzijn.

Video

Verslag

84 (2017-2018)
Externe sprekers
Michael Gore (gedelegeerd bestuurder FEBEV), Luk Van Esbroeck (vertegenwoordiger Euro Meat Group), Thomas De Roover De Brauwer (CEO van het Exportslachthuis Tielt) en Els Beda (Exportslachthuis Tielt – AWO en kwaliteitsverantwoordelijke)
1640 (2017-2018) nr. 1
78 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn)
1640 (2017-2018) nr. 1

Agenda

84 (2017-2018)
Externe sprekers
Michael Gore (gedelegeerd bestuurder FEBEV), Luk Van Esbroeck (vertegenwoordiger Euro Meat Group), Thomas De Roover De Brauwer (CEO van het Exportslachthuis Tielt) en Els Beda (Exportslachthuis Tielt – AWO en kwaliteitsverantwoordelijke)
Verslaggevers
78 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn)
Verslaggevers
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.