U bent hier

In de kijker

Cyberpesten: voorstel van resolutie

Cyberpesten of pesten via elektronische communicatiemiddelen doet zich voor zowel bij jongeren als volwassenen, en is een zeer complexe problematiek. Leden van de sp.a-fractie en de Groenfractie dienden samen een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van resolutie.

Video

Verslag

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2086 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
2087 (2017-2018)
1582 (2017-2018) nr. 2
1588 (2017-2018) nr. 2
1472 (2017-2018) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2086 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
2087 (2017-2018)
van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen
2094 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1582 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Katia Segers, Elke Van den Brandt en Tine Soens
1472 (2017-2018) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.