U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

In de kijker

Cyberpesten: voorstel van resolutie

Cyberpesten of pesten via elektronische communicatiemiddelen doet zich voor zowel bij jongeren als volwassenen, en is een zeer complexe problematiek. Leden van de sp.a-fractie en de Groenfractie dienden samen een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van resolutie.

Video

Verslag

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2086 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
2087 (2017-2018)
1582 (2017-2018) nr. 2
1588 (2017-2018) nr. 2
1472 (2017-2018) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2086 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
2087 (2017-2018)
van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen
2094 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1582 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Katia Segers, Elke Van den Brandt en Tine Soens
1472 (2017-2018) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.