U bent hier

In de kijker

Wijziging Kunstendecreet

Leden van de meerderheidsfracties, de sp.a- en de Groenfractie dienden gezamenlijk een voorstel van decreet in tot wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013. Uit een evaluatie bleek immers dat er nood was aan onder andere coherentere en eenvoudigere adviezen, en aan plan- en werklastvermindering voor aanvrager, beoordelaar en administratie. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

1587 (2017-2018) nr. 3
1591 (2017-2018) nr. 3
1591 (2017-2018) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
1587 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.