U bent hier

In de kijker

Wijziging Kunstendecreet

Leden van de meerderheidsfracties, de sp.a- en de Groenfractie dienden gezamenlijk een voorstel van decreet in tot wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013. Uit een evaluatie bleek immers dat er nood was aan onder andere coherentere en eenvoudigere adviezen, en aan plan- en werklastvermindering voor aanvrager, beoordelaar en administratie. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

1587 (2017-2018) nr. 3
1591 (2017-2018) nr. 3
1591 (2017-2018) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
1587 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.