U bent hier

Video

Verslag

1404 (2017-2018) nr. 5
1404 (2017-2018) nr. 7
Bijlage 1: Presentatie van de indieners (pdf)
1570 (2017-2018) nr. 5
1570 (2017-2018) nr. 12
1512 (2017-2018) nr. 2
1512 (2017-2018) nr. 4

Agenda

Vraag om uitleg over het advies over de erkenning van de WO I-sites als werelderfgoed
Vraag om uitleg over de verwaarlozing en het verval van onroerend erfgoed
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Toelichtingen per programma. Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen
Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2018 van de Vlaamse Gemeenschap
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting 2018 van de Vlaamse Gemeenschap. Aanpassing
van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018
Ontwerp van decreet houdende instemming met de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016 en met het gezamenlijk interpretatief instrument
Voorstel van decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.