U bent hier

Commissievergadering

maandag 28 mei 2018, 14.00u

Voorzitter
Vraag om uitleg van Ingeborg De Meulemeester aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de Vlaamse noodhulp voor Kasai
De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Minister-president, uit het rapport van UNICEF blijkt dat meer dan de helft van alle kinderen in de Congolese provincie Kasaï ernstig ondervoed is. 400.000 van hen dreigen te sterven als er niet snel hulp komt. Door het geweld in Kasaï zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen uit hun huizen en dorpen verdreven. Ze hebben hun gronden niet kunnen bewerken, kunnen niet oogsten en hebben geen toegang tot drinkbaar water of gezondheidszorg. Het rapport van UNICEF wijst uit dat dringende humanitaire hulp nodig is voor 2,3 miljoen kinderen in Kasaï. De gevechten zijn geluwd, wat volgens UNICEF een unieke kans is om hulp tot in het getroffen gebied te krijgen.

Minister-president, u besliste naar aanleiding van dit rapport om onmiddellijk 150.000 euro vrij te maken voor de noodsituatie in Kasaï, in samenwerking met UNICEF. Daarnaast draagt Vlaanderen jaarlijks bij aan het Central Emergency Response Fund van de Verenigde Naties (CERF) dat als doel heeft op een tijdige en betrouwbare manier steun te verlenen aan de slachtoffers van gewapende conflicten en natuurrampen.

Minister-president, de Democratische Republiek Congo is geen partnerland van Vlaanderen, maar u besliste toch om naar aanleiding van het UNICEF-rapport over de dringende nood aan humanitaire hulp een bijdrage te leveren. Hoe zullen deze middelen concreet worden aangewend? Kunt u meedelen hoeveel van de 600.000 euro aan CERF dit jaar zal worden aangewend voor de Congolese provincie Kasaï?

Het conflict in Kasaï is al bezig sinds de zomer van 2016. Toegang tot het gebied was zeer moeilijk voor westerse ngo’s. Is de toegang tot het getroffen gebied al mogelijk? Kunnen westerse ngo’s ter plekke hulp bieden? Hoe verloopt de samenwerking tussen VN-waarnemers en UNICEF?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Bij het vernemen van het nieuws heb ik onmiddellijk middelen vrijgemaakt voor die noodsituatie met de bedoeling bij te dragen aan de realisatie van het actieplan van UNICEF.

Het Belgisch comité voor UNICEF zal onze bijdrage overmaken aan UNICEF International. Via de secretaris kan ik u het actieplan van UNICEF bezorgen. Het is een  document dat ik u kan geven. Daarin zult u zien welke urgenties er allemaal zijn. Het grootste deel van de middelen gaat naar voeding. Momenteel zijn naar schatting 770.000 kinderen ondervoed.

In het antwoord op uw schriftelijke vraag van 13 december 2017 kunt u lezen dat CERF enkel ongeoormerkte hulp ontvangt. Precies doordat de hulp niet is geoormerkt, kan er snel hulp worden ingeschakeld ten dienste van de meest urgente noden. Onze bijdrage van 600.000 euro wordt dus toegevoegd aan het totale budget. Aangezien we geen geoormerkte hulp bieden en ook niet kunnen bieden, is het niet mogelijk onze bijdrage te linken aan uitgaven in één bepaald land.

CERF is wel erg transparant over wat het doet met de middelen. Op de website van CERF kunt u die rapportering zien. In 2018 is er al 47.822.102 US-dollar uitgegeven aan humanitaire acties in de Democratische Republiek Congo. Het land is dan ook de tweede grootste ontvanger van CERF-financiering in 2018 na Jemen. Niet alle interventies in de Democratische Republiek Congo zijn gericht op Kasaï; ook andere regio’s of acties op nationaal niveau worden ondersteund. Wel is het zo dat Kasaï momenteel het epicentrum is van de noodsituatie in het land.

Van deze 47,8 miljoen US-dollar ging 15.034.034 US-dollar naar UNICEF, wat UNICEF tot de grootste ontvanger maakt van CERF-financiering in de Democratische Republiek Congo in 2018.

Sinds enkele weken is het conflict gekalmeerd waardoor de toegang tot de regio is verbeterd. Dit was voor UNICEF dan ook de aanleiding om een actieplan uit te werken. Uiteraard blijft de veiligheidssituatie nog erg volatiel. De hulp van UNICEF is internationaal gecoördineerd door het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), het humanitair coördinatieagentschap van de VN. Er zijn diverse VN-agentschappen, diverse internationale ngo’s en lokale ngo’s die toegang hebben tot de bevolking in nood.

Alles wordt gecoördineerd. De bijdrage van de humanitaire actoren, zowel VN-agentschappen als internationale ngo’s, wordt gecoördineerd vanuit een taskforce in Kasaï opgericht door OCHA.

VN-waarnemers opereren onafhankelijk. Ze worden aangesteld door de Mensenrechtenraad – de Human Rights Council –, om onderzoeksdaden te verrichten en hierover te rapporteren.

De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Minister-president, u nam inderdaad een snelle en duidelijke beslissing naar aanleiding van het UNICEF-rapport. U maakte direct 150.000 euro vrij. Ik ben heel blij dat ik het actieplan van UNICEF kan krijgen. Zo kan ik mee volgen wat UNICEF daar verwezenlijkt. Laten we hopen dat de situatie voor de kinderen daar stilaan verbetert. Dank u wel.

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Voorzitter, ik wil namens mijn fractie mijn waardering uitdrukken voor het initiatief van de Vlaamse Regering om snel op de noodsituatie in te spelen, en dit via de multilaterale hulp die UNICEF als internationale organisatie biedt. Zo biedt Vlaanderen mede een antwoord op deze crisis.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.