U bent hier

In de kijker

De toekomst van voeding en landbouw: gedachtewisseling

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Minaraad stelden een gezamenlijk advies op over de 'De toekomst van voeding en landbouw'. De adviesraden willen bijdragen tot de visievorming van de Vlaamse Regering, wanneer die haar standpunt bepaalt over de Europese regelgeving. Ze formuleren in hun document een scherpe kijk op het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): het landbouwbeleid van de voorbije jaren heeft in hun ogen vooralsnog geen afdoende resultaten opgeleverd – noch wat betreft het landbouwinkomen, noch wat betreft de marktstructuur, noch wat betreft de doelstellingen op het vlak van vergroening van het GLB. De leden van de commissie wisselen van gedachten over dit advies met minister Joke Schauvliege.

Video

Verslag

van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege
1998 (2017-2018)
1619 (2017-2018) nr. 1

Agenda

van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege
1998 (2017-2018)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.